STEAG Energy Services GmbH

STEAG Energy Services GmbH

Flextek jest oficjalnym i autoryzowanym przedstawicielem firmy STEAG Energy Services GmbH w Polsce

Firma STEAG Energy Services GmbH to spółka córka firmy STEAG, piatego największego wytwórcy prądu w Niemczech z mocą zainstalowaną przekraczającą 10GWel. Siedziba firmy mieści się w Essen w Nadreni Północnej-Westalii. Historia firmy STEAG sięga lat 30 XX wieku. W latach siedemdziesiątych ze względu na rozwój zagadnień usług informatycznych, optymalizacyjnych i serwisowych dla jednostek wytwórczych grupy wyodrębniono grupę specjalistów zajmującą się tą tematyką. W roku 2000 została założona niezależna spółka STEAG Energy Services GmbH.

Obecnie, z 40-letnim doświadczeniem, firma stanowi centrum kompetencyjne inżynierii, głównie dla tematów związanych z produkcją elektryczności, ciepła i procesów spalania. Doświadczenie STEAG Energy Services GmbH obejmuje planowanie, projektowanie i konstrukcje elektrowni i elektrociepłowni (łącznie z potrzebną infrastrukturą) o łącznej mocy wytwórczej przekraczającej 200.000 MW w ponad 50 krajach świata.

W chwili obecnej wyspecjalizowany personel firmy liczy ponad 2000 osób, w przeważającej większości inżynierów, techników i naukowców. To pozwala na dzielenie sie wiedzą, doświadczeniem i przygotowanie oferty dla naszych partnetów składającej się z najnowocześniejszej technologii popartej wieloletnim doświadczeniem w energetyce. Oferta jest skrojona pod potrzeby i wymagania konkretnych jednostek wytwórczych a liczne patenty potwierdzają jej innowacyjność i zasadność.

Główne tematy działalności firmy STEAG GmbH

Predykcyjne utrzymanie ruchu i wykrywanie anomalii w pracy instalacji

STEAG Energy Services GmbH oferuje rozwiązania pozwalające na predykcyjne utrzymanie ruchu. Rozwiązania znajdujące się z portfolio firmy pomagają przewidywać awarie i konieczne odstawienia bloków, mnitorować niekorzystne zmiany parametrów pracy, optymalizować zadania i koszty zespołów remontowych. Ekonomiczna eksploatacja instalacji jest dziś jednym z podstawowych zagadnień energetyki.

Elektrownie i ich komponenty podlegają ciągłym zmianom w zakresie właściwości eksploatacyjnych, zmiany te prowadzą do regularnego, często niezauważanego, pogorszenia stopnia skuteczności instalacji. Pogorszenie stanu pracy komponentów powoduje z jednej strony straty materialne, z drugiej może prowadzić do awarii i nieplanowanych przestojów bloków.

Zespół specjalistów prowadzący proces generowania prądu ma do dyspozycji często ponad 5000 pomiarów, których ciągła i miarodajna analiza jest niemożliwa bez automatycznych systemów wykrywania anomalii.

Podejście firmy STEAG do utrzymania ruchu jest kompleksowe, z jednej strony rozwiązania SR::SPC pozwalają na dokładny monitoring konkretnych parametrów i urządzeń, który potrafi ze średnim wyprzedzeniem 6-10 tygodni informować o niekorzystnych zmianach, z drugiej strony firma oferuje rozwiązanie SR::EAGLE analizujące wszystkie parametry instalacji i szuka z nich anomalii. Takie podejście zwiększa bezpieczeństwo pracy i redukuje całkowity koszt wytwarzania.

SR::SPC – predykcyjne utrzymanie ruchu Detekcja Anomalii – “odcisk palca”

Modelowanie i optymalizacja obiegu wodno-parowego i kotła

STEAG Energy Services GmbH posiada w swojej ofercie rozwiązania pozwalające na modelowanie i optymalizację obiegu wodno-parowego i kotła. Narzędzia te pozwalają na wsparcie począwszy od stadium wykonalności, poprzez bardzo dokładny projekt elektrowni a skończywszy na układach optymalizacyjnych działających zarówno w trybie automatycznym jak i wskazującym konieczne działania.

EBSILON®Professional

EBSILON®Professional – oprogramowanie pozwalające w szybki sposób stworzyć model elektrowni, a nastepnie przekształcić go w bardzo dokładny model instalacji. Z jednej strony pomaga w szacowaniu kosztów, ocenie wykonalności i opłacalności, z drugiej na analizę istniejących problemów, ew. zmian w instalacji i wskazanie właściwych rozwiązań. Dzięki dużej elastyczności systemu cykl może być zaprojektowany zgodnie z wolą autora lub odzworować istniejący układ. Dodatkowe moduły (szczegółowy model kotła, model solarny, biblioteka turbin gazowych) rozszerzają zakres stosowalności systemu i wspierają użytkownika w planowaniu zadań.

Więcej o EBSILON®Professional

SR::EPOS

SR::EPOS – zarządzanie sprawnością, jakością i ekonomiką procesu. SR::EPOS korzysta z pełnego modelu termodynamicznego zbudowanego w EBSILON®Professional, i pozwala na ciągłą analizę i ocenę procesów zachodzących w elektrowni. Niepostrzeżone odstępstwa od optymalnego trybu pracy często maskowane wpływem innych warunków brzegowych prowadzą do odstępstw od maksymalne sprawności. Zauważenie odchylenia jest możliwe dzięki rozwiązaniu SR::EPOS, które w sposób cyklinczy, on-line, monitoruje stan pracy i porównuje go do optymalnych wartości biorąc pod uwagę zużycie danego urządzenia i parametry całego układu. Wyniki mogą być prezentowane w dowolnej formie oraz rozsyłane według predefiniowanego klucza odbiorców zaś łatwy w obsłudze interfejs graficzny zapewnia możliwość szybkiej reakcji na ew. nieporządane zmiany.

Więcej o SR::EPOS

SR::BCM

SR::BCM – optymalizator zdmuchiwaczy sadzy bazujący na pełnym układzie termodynamicznym obiegu wodno-parowego. System wykorzystuje zależności termodynamiczne, model kotła oraz wartości pomiarowe do optymalnego zarządzania myciem powierzchni przegrzewaczy, podgrzewaczy, etc. Ma na celu zapewnienie najwyższego stopnia sprawności generowania pary, utrzymanie żywotności przegrzewaczy oraz zmieniejszenie ilości pary potrzebnej do mycia wymienników. SR::BCM w znaczący sposób stabilizuje i optymalizuje parametry pary świeżej i pozostałej na wyjściu z wymienników. Strategia mycia dobierana jest pod aktualny stopień obciążenia kotła, stan zabrudzenia czy warunki brzegowe samej instalacji zdmuchiwania sadzy.

Więcej o SR::BCM

Monitoring żywotności instalacji

STEAG Energy Services GmbH oferuje rozwiązania monitorujące żywotność instalacji, w tym rurociągów pary świeżej i elementów grubościennych. Na cały system składają się dwa produkty, SR::SPM (monitorowanie pracy rurociągów pary świeżej) i SR1 (monitorowanie stanu i zużycia elementrów grubościennych). System pobiera dane z czujników naprężenia i wydłużenia i na podstawie danych z czujników i z DCS modeluje z dużą dokładnością stopień zużycia elementów wskazując elementy, które ulegają szybszemu zużyciu oraz pokazując przewidywany czas żywotności.

Więcej o SR::SPM i SR1