Cementownie

Piec, chłodnik, młyn

 • zwiększenie produkcji
 • zmniejszenie kosztów wytwarzania
 • poprawienie jakości produktu
 • zmniejszenie problemów związanych ze zmianą parametrów pracy, rozruchem i wygaszaniem
 • zwiększenie udziału współspalanych paliw alternatywnych
 • zwiększenie przepustowości instalacji
 • zwiększenie żywotności instalacji
 • utrzymanie właściwych limitów emisji (NOx) przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia reagentu
 • zoptymalizowanie całego procesu produkcji zaczynając od przemiału surowców, poprzez układ produkcji klinkieru do produkcji cementu

Chłodzenie i oczyszczanie gazów i spalin

 • szeroki wybór dysz
 • łatwy montaż i demontaż
 • rozwiązania dające bezpieczeństwo pracy i zmniejszenie kosztów
 • wysokowydajne instalacje heSNCR, obniżające poziom NOx i poziom zużycia reagentu