Odsiarczanie – Metody mokre – TwinAbsorb®

Technologia TwinAbsorb®

Głównym produktem oferowanym przez firmę Lechler GmbH dla instalacji odsiarczania spalin jest linia dysz technologii TwinAbsorb®, umożliwiająca znaczne zwiększenie powierzchni reakcyjnej poprzez intensyfikację efektu wtórnej atomizacji cieczy. Opatentowany wzór pozwala na osiągnięcie wyższego stopnia odsiarczania przy tej samej ilości dysz, lub tego samego stopnia przy mniejszej ilości – w efekcie pozwala na utrzymanie coraz bardziej rygorystycznych limitów emisji.

Wyniki pomiarów absorberów wyposażonych w dysze tej technologii potwierdzają wysoką skuteczność odsiarczania, a własne pomiary Lechler pokazują zdecydowanie poprawiony efekt wtórnej atomizacji cieczy. Wyniki i pomiary odnoszą się do obecnych na rynku współczesnych technologii rozpylania. Dysze TwinAbsorb® charakteryzują się dużym przekrojem poprzecznym i zdolnością do samooczyszczania.

TwinAbsorb® to 4 dysze o unikalnej budowie i właściwościach rozpylania

Dlaczego TwinAbsorb®

  • najnowsza opatentowana technologia rozpylania
  • intensyfikacja wtórnej atomizacji cieczy
  • generowanie powierzchni reakcyjnej w 2 etapach: rozpylanie i kolizja kropel
  • dysze TwinAbsorbEV® &TwinAbsorbEH® dają 2x więcej stożków rozpyłowych niż zwykła technologia (dysze górnego poziomu)
  • zwiększenie sprawności odsiarczania w instalacjach IOS
  • referencje z wymiany oferowanych dziś technologii na TwinAbsorb®

 

 

Twin-Absorb® EH

Rewolucyjne rozwiązanie w temacie rozpylania dla dysz jednokierunkowych. Wersja TwinAbsorb® EH to podwójna dysza jednokierunkowa, pustostożkowa, o przeciwbieżnym skręcie dwóch rozpylanych stożków. Dysza, która mimo jednego kierunku rozpylania tworzy dwa stożki rozpyłowe, generując mniejsze krople, dodatkowo w obrębie jednej dyszy generowana jest wtórna atomizacja cieczy. Dysza używana w górnej, środkowej części absorbera i w miejscach, gdzie dysza dwukierunkowa powodowałaby kolizję stożka z elemenetami absorbera.

TwinAbsorb® EV

Komplementarna dysza dla dyszy EH. TwinAbsorb® EV to podwójna dysza jednokierunkowa, pełnostożkowa, o przeciwbieżnym skręcie rozpylanych stożków. Dysza tworzy dwa stożki, mimo jednego kierunku rozpylania. Używana głównie w górnej części absorbera w strefie przyściennej lub w całej strefie przyściennej, kiedy ta projektowana jest jako jednokierunkowa. Zapewnie właściwe pokrycie powierzchni poprzecznej, kierując strugę gazów do środka absorbera.

TwinAbsorb® H

TwinAbsorb® H to podwójna dysza dwukierunkowa, pustostożkowa, o przeciwbieżnym skręcie rozpylanych stożków. Dysza używana wewnątrz absorbera. Technologia gwarantuje intensywną wtórną atomizację cieczy, co powoduje znaczne rozwinięcie aktywnej powierzchni przyspieszające procesy wymiany masy. Zwiększenie burzliwości ze względu na zmienny kierunek rozpylania intensyfikuje procesy absorpcji tlenków siarki. Zmiana kierunku następuje nie tylko miedzy poziomami absorbera ale też na przejściu między dolnym a górnym stożkiem rozpyłowym.

TwinAbsorb® V

TwinAbsorb® V – podwójna dysza dwukierunkowa, pełnostożkowa, o przeciwbieżnym skręcie rozpylanych stożków. Dysza używana w strefach przyściennych. Pełne stożki chronią ściany a przeciwbieżny skręt ułatwia zmywanie.

TwinAbsorb® – realizacje

Realizacje TwinAbsorb®

  • dowolny typ przyłącza, w tym Victaulic®
  • dysza opracowywana dla konkretnego przepływu
  • lista referencyjna na życzenie > Kontakt
  • wiele referencji na terenie Polski

Zobacz broszurę (język angielski)

Lechler – TwinAbsorb®