Odsiarczanie – Metody półsuche – VarioCool®

Firma Lechler GmbH oferuje sprawdzone w ponad 100 instalacjach rozwiązania dla odsiarczania metodami półsuchymi w złożu fluidalnym. Oferowane rozwiązanie to lance z przepływem powrotnym, pracujące w wysokim zakresie regulacji, aż do stosunku przepływów max/min wynoszącym 14:1. Wraz z lancami oferujemy stacje pomp i regulacji, dzięki którym użytkownicy uzyskują kompletny system z jednej ręki.

Większość instalacji półsuchych na świecie wyposażona jest w lance firmy Lechler GmbH, które dowiodły swojej jakości pozwalając na bezproblemowe prowadzenie procesu odsiarczania. Dostępność części zamiennych oraz możliwość adaptacji układu do nowych warunków, wynikających ze zmiany trybu prowadzenia procesu, daje operatorom IOS-ów pewność inwestycji i długi możliwy czas życia instalacji.

Więcej informacji o dyszach z przepływem powrotnym znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem

Dysze z przepływem powrotnym