Odazotowanie SCR & SNCR – Lance i systemy dla DeNOx

Gama produktów Lechler GmbH

Dla procesów odazotowania, zarówno niekatalitycznych (SNCR) jak i katalitycznych (SCR) firma Lechler posiada w swojej ofercie szeroką gamę produktów. Dobór lancy podyktowany jest warunkami zabudowy, charakterystyką procesu i parametrami otoczenia. Specjaliści z firmy Lechler dobierają produkt skrojony pod potrzeby instalacji.

Dysze MasterNOx®

Technologia MasterNOx®

Lanca dyszowa Lechler MasterNOx® używana jest głównie w procesach odazotowania metodami niekatalitycznymi, SNCR. Zdecydowana większość dostarczanych przez nas lanc do instalacji jest wyposażona w dysze płastkotrumieniowe, specjalnie skonstruowane by zapewnić możliwie dużą głębokość penetracji strumienia spalin w kotle.

Technologia MasterNOx® została zaprojektowana z uwzględnieniem wyposażania istniejących kotłów w instalacje SNCR. Posiada wyjątkowo małą średnicę zewnętrzną lancy – 15mm. Pozwala to na umieszczenie lancy pomiędzy orurowaniem ściany kotła. Dodatkowo może być stale czyszczona przy pomocy powietrza osłonowego. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie konieczności wyginania, a co za tym idzie ingerencji w układ ciśnieniowy, rur kotła.

Charakterystyka

Kąt rozpyłu
15°, 30°, 60°

Typowy zakres ciśnień
Ciecz: 1-10 barg
Powietrze rozpyłowe: 1-6 barg

Zakres regulacji
ponad 50:1

Dopasowanie spektrum kropli
poprzez zmianę stosunku powietrze/ciecz

Zastosowanie

  • Technologia dla zastosowań w procesach DeNox
  • Głównie w procesach niekatalitycznego odazotowania spalin, proces SNCR

Budowa


Obraz rozpylania dyszy MasterNOx® 30°

Dysze 1AW

Dysze 1AW

Dysze Lechler 1AW pracują według nowo opracowanej i opatentowanej zasady rozpylania. Powietrze rozpyłowe wewnątrz korpusu dyszy dzieli się na pierwotne i wtórne. Poprzez specyficzną geometrię dopływu wtórne powietrze rozpyłowe dostarczane jest przez specjalny pierścień. Ten sposób wtóren atomizacji cieczy wewnątrz dyszy prowadzi do generowanie bardzo drobnych kropel. Dysza dwuczynnikowa 1AW umożliwia bardzo dokładną atomizację cieczy i najkrótsze drogi odpylania, przy wysokim stopniu regulacji strumienia medium. Specjalnie dla tego typu dyszy skonstruowane głowice wielodyszowe zwielokrotniają strumień i dopasowują obraz rozpylania do wymaganych warunków w miejscu wtrysku.

Charakterystyka

Kąt rozpyłu
15° jako pełnostożkowa

Typowy zakres ciśnień
Ciecz: 1-5 barg
Powietrze rozpyłowe: 1-5 barg

Zakres regulacji
równy 10:1

Dopasowanie spektrum kropli
poprzez zmianę stosunku powietrze/ciecz

Wyjątkowo drobne krople
poprzez wtórną atomizację

Wykonanie
dysza pojedyncza lub głowica dyszowa

Zastosowanie

  • Technologia dla zastosowań w procesach DeNOx
  • Zarówno dla procesów SNCR jak i SCR

Budowa


Obraz rozpylania pojedynczej dyszy 1AW


Obraz rozpylania głowicy dyszowej 1AW

Dysze Laval

Dysze Laval

Przy zastosowaniach DeNOx w procesach niekatalitycznych SNCR z reguły używane są najmniejsze z dysz typu Laval. Dysze te cechują się wysoką prędkością wyjścia, przez co możliwe jest dostarczenie optymalnej kropli przy dużej głębokością penetracji strugi spalin. Zgodnie z naszymi pomiarami i testami prędkość wyjściowa z dyszy ma duże znaczenie dla procesu odazotowania. Dodatkowo dysze Laval, wolne od jakichkolwiek elementów w świetle przepływu cieczy, są wyjątkowo odporne na zatykanie i jednocześnie precyzyjnie regulowalne.

Dysza Laval płaskostrumieniowa to specjalna dysza, która została opracowana dla procesów odazotowania, zarówno SCR jak i SNCR. Rozpylone medium podawane jest przez trzy otwory wylotowe, przez co formowany jest szerszy i bardziej płaski strumień kropel. Pozwala to na znaczne polepszenie pokrycie powierzchni. Poprzez zmianę stosunku powietrze/ciecz można dopasować zarówno spektrum kropel jak i głębokość odazotowania.

Charakterystyka

Kąt rozpyłu
15° jako pełnostożkowa
60° jako głowica dyszowa

Typowy zakres ciśnień
Ciecz: 1-5 barg
Powietrze rozpyłowe: 1-5 barg

Zakres regulacji
ponad 10:1

Dopasowanie spektrum kropli
poprzez zmianę stosunku powietrze/ciecz

Wyjątkowo drobne krople

Wykonanie
dysza pojedyncza lub głowica dyszowa

Odporne na zatykanie
duże przekroje poprzeczne, brak elementów wewnątrz

Możliwość dopasowania kierunku rozpylania
Dla głowicy dyszowej

Zastosowanie

  • Technologia dla zastosowań w procesach DeNOx
  • Zarówno dla procesów SNCR jak i SCR

Budowa


Obraz rozpylania pojedynczej dyszy Laval


Obraz rozpylania dyszy Laval płaskostrumieniowej