EBSILON®Professional

Zaawansowane narzędzie do planowania, modelowania i modernizacji bloku i obiegu wodno-parowego

EBSILON®Professional - najlepsze narzędzie na rynku

Rodzina EBSILON®Professional, na którą składa się program główny i dodatkowe opcjonalne moduły to najbardziej zaawansowane i najdokładniejsze komercyjne narzędzie do obliczeń i modelowania w energetyce. Jego dokładność potwierdza wielokrotne zastosowanie jako jądra obliczeń zaawansowanych automatycznych narzędzi dla energetyki.

Istnieje wiele powodów do rozpoczęcia pracy z EBSILON®Professional, jak i przejścia do użycia z innych rozwiązań. Powody te są zarówno finansowe jak i czysto techniczne. Do technicznych można zaliczyć:

 • niezrównaną dokładność obliczeń,
 • szybkość obliczeń
 • kompatybilność z wieloma językami programowania, współpracę z MS Excel
 • szybkość rozwoju programu i dodatkowych opcji podążających za potrzebami rynku
 • szkolenia i warsztaty w Polsce

Sprzedaż oprogramowania Ebsilon®Professional

Jesteśmy oficjalnym licencjonowanym resellerem oprogramowania EBSILON®Professional. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania informacji o programie, przygotowania oferty, nadchodzących szkoleń, warsztatów i wydarzeń.

 • Istnieje możliwość przetestowania komercyjnej wersji EBSILON®Professional przez okres 30 dni
 • Atrakcyjne warunki cenowe dla wyższych uczelni
 • Możliwość przeprowadzenia szkolenia z preferowanego zakresu i tematu, szeroka pomoc w ramach hotline
 • Elastyczne możliwości zakupu licencji komercyjnej
Kontakt

 

EBSILON®Professional – charakterystyka

Ebsilon®Professional jest właściwym wyborem:

 • rozwiązywanie prawdziwych problemów i wyzwań zakładu zamiast straty czasu na niewygodny interfejs, niestabilne oprogramowanie, nieudokumentowane i nierzetelne zbieżności.
 • znajdowanie potencjału optymalizacyjnego układu, a nie optymalizowanie pojedynczych urządzeń, i to względem aktualnym warunków zewnętrznych, obciążenia, stanu urządzeń
 • możliwość importu danych z DCS
 • znajdowanie odstępstw od normy, walidacja pomiarów
 • pełna elastyczność modelu, zmiana parametrów w sekundy zamiast żmudnego szukania właściwych komórek lub linii w kodzie
 • wyjątkowy sposób na zachowanie i poszerzenie wiedzy o układzie
 • najlepsza baza danych turbin, materiałów, stopów, parametrów wody, pary
 • możliwość rozszerzenia modelu do zaawansowanych narzędzi optymalizacyjnych jak SR::EPOS czy SR::BCM

Tutorial - język angielski

Dodatkowe moduły

EbsBoiler – kocioł w każdym detalu

EbsBoiler zawiera komponenty służące do modelowania geometrii kotła. Umożliwia wysoce realistyczne mapowanie kotłów, modelowanie określonych rodzaje kotłów i określanie poziomu zanieczyszczenia poszczególnych powierzchni grzewczych. Mapowanie kotłów pozwala na pokreślenie miejsca w kotle, specyfiki, wymiarów, materiałów, odległości od palników, samych palników, modelu spalania i wiele więcej.

Elementy konstrukcyjne EbsBoiler:

 • strefa spalin,
 • strefa spalania,
 • podstawowy obszar ogrzewania,
 • wtórny obszar ogrzewania.

EbsSolar – czyli jak wyliczyć słońce

EbsSolar zawiera komponenty służące do szczegółowego projektowania pola słonecznego, dzięki czemu jest odpowiedni do porównań terenu i technologii, jak również do rocznych obliczeń wydajności, w tym magazynowania termicznego. Biblioteka materiałów obejmuje typowe nośniki wymiany ciepła, takie jak olej termiczny, stopione sole i woda / para.

Elementy EbsSolar:

– kolektor słoneczny (paraboliczne rynny / liniowe typu Fresnela),
– głowica rozprowadzająca,
– głowica zbierająca.
– bogata biblioteka parametrów paneli wielu znanych producentów

EbsScript i EbsOpen - środowisko programowania

EbsScript jest, w pełni zintegrowanym z EBSILON® Professional, językiem skryptowym opartym na PASCALu. Dzięki EbsScript wszystkie procesy w EBSILON® Professional można zautomatyzować, a poszczególne komponenty można zaprogramować. Użytkownik ma wówczas pełny dostęp nie tylko do wszystkich danych modelu, ale także do zewnętrznych plików tekstowych i plików MS Excel, a także interfejsów EBSILON® Professional.

 • Wygodny edytor z danymi obsługiwanymi przez przeglądarkę
 • Kompilator z kontrolą składni
 • Zintegrowane zarządzanie skryptami
 • Programowalne komponenty użytkownika (komponent: skrypty jądra)
 • Nadaje się do automatycznego wykonywania studiów przypadków, optymalizacji itp.

EbsOpen jest kompleksową biblioteką klasy COM, która oferuje dostęp do wszystkich aplikacji, modeli i danych składowych. Sprawia to, iż EbsOpen jest potężnym narzędziem do pełnego zakresu obliczeń, od symulacji, walidacji i scenariuszy „co by było, gdyby”, do badań parametrów i automatycznej rekalkulacji w ramach działania elektrowni.

 • Ponad 200 klas i 3500 metod i właściwości.
 • Biblioteka ta jest odpowiednia do integracji wszystkich popularnych środowisk automatyki i programowania, takich jak Visual Studio.net lub środowiska VBA dla produktów MS Office.

ENEXSA-GTLib – biblioteka turbin gazowych

ENEXSA-GTLib, biblioteka opracowana przez firmę ENEXSA GmbH, moduł programu EBSILON®Professional. zawiera modele turbin gazowych na podstawie danych producenta, ich krzywe korekcyjne, charakterystyki. Turbiny gazowe renomowanych producentów, w tym m.in.:

– Siemens,
– MAN,
– Alstom,
– Solar Turbines,
– General Electric,
– Hitachi,
– Rolls Royce,
– Centrax.

Oferowana przez nas biblioteka jest uaktualniania na bieżąco. Producenci turbin w momencie opracowania i wdrożenia nowego produktu, w większości przypadków, sami zgłaszają się do STEAG i/lub ENEXSA, żeby umieścić nowy typ turbiny na liście. Niezależnie od tego eksperci STEAG monitorują rynek turbin gazowych.

ENEXSA-RELib – biblioteka silników

Biblioteka silników gazowych i diesla, przygotowana przez ENEXSA GmbH, oparta na danych producentów. Podobnie jak w przypadku biblioteki turbin gazowych, utrzymywana i aktualizowana na bieżąco, oparta na danych producentów silników.

EbsOptimize automatyzuje żmudne poszukiwania maksymalnych parametrów wydajności systemu, optymalizując parametry docelowe z różnymi parametrami wejściowymi.

 • Dowolnie konfigurowalne parametry docelowe i wejściowe
 • Algorytm genetyczny
 • Wykorzystywany jako funkcja EbsScript

EbsValidate – walidacja danych w trybie offline

EbsValidate oblicza statystycznie najbardziej prawdopodobny stan systemu poprzez poprawę wartości pomiarowych na zbędnych stacjach pomiarowych w taki sposób, że wszystkie składowe równania są spełnione, a suma błędów kwadratowych wartości pomiarowych została zminimalizowana.

 • Wykorzystany do kontroli odbiorczych i identyfikacji nieprawidłowości w elementach konstrukcyjnych i systemie pomiarowym;
 • zintegrowana szybka walidacja i walidacja zgodnie z normą VDI 2048.

EbsHtml - eksport do formatu przeglądarki

Z EbsHTML można eksportować projekty, w tym wyniki symulacji, do formatu HTML. Wyniki symulacji dla podzespołów i rurociągów są wyświetlane w okienku podpowiedzi, gdy najedzie się na nie myszką. Użytkownicy mogą swobodnie decydować o tym, które wyniki są wyświetlane a które zostają ukryte.

– wyświetlanie we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych;
– model HTML pokazuje różne scenariusze obciążenia i makra;
– odpowiedni do prezentacji u klientów, w zespołach, etc. gdzie nie ma zinstalowanej licencji EBSILON®Professional

Zalety EBSILON®Professional

Intuicyjna obsługa

 • łatwy w obsłudze, szeroko konfigurowalny interfejs graficzny użytkownika, oparty na systemie Windows
 • mapowanie topologii obiektu z elementami instalacji wraz z przepływami mediów
 • konfigurowalny wyświetlacz komponentów i konfigurowalna struktura
 • konfigurowalne przez użytkownika skróty klawiszowe
 • języki operacyjne: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, turecki i chiński

Rzetelne wyniki według bezpiecznej konwergencji

 • Rzetelne wyniki według bezpiecznej konwergencji
 • wysoce wydajny moduł obliczeniowy
 • szybki algorytm, wykonujący symulację 1100 elementów i 1400 rur w czasie 2,5 s
 • schematy konwergencji i konfigurowalne zachowania iteracji

Prezentacja wyników i analizy

 • centra wartości i interaktywne pola w obszarze roboczym modelowania
 • standardowe i zdefiniowane przez użytkownika raporty w MS Excel
 • model wyjściowy w formacie HTML do prezentacji wyników w przeglądarce internetowej
 • wykresy stanu: Q,s; h,s; T,s; log(p) h; H,xi itp.
 • wykresy konwergencji i kontroli
 • szablony wykresów zdefiniowanych przez użytkownika w MS Excel

Obszerna biblioteka komponentów

 • Komponenty do wszystkich rodzajów procesów termicznych w elektrowniach:  gazowo-parowych, węglowych, elektrociepłowniach, elektrowniach skoncentrowanej energii słonecznej, typu ORC, geotermicznych, zakładach odsalania i elektrowniach jądrowych
 • dostosowanie wydajności częściowego obciążenia do parametrów i właściwości użytkowych
 • podzespoły i makra zdefiniowane przez użytkownika
 • rozległa i konfigurowalna biblioteka turbin gazowych zawierająca modele turbin gazowych na podstawie danych producenta
 • nieustanne utrzymywanie i stały rozwój we współpracy z partnerami takimi jak Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR), VTU Austria i TU Darmstadt

Rozbudowane biblioteki materiałów

 • woda i para wodna (IAPWS-IF97)
 • biblioteka REFPROP (NIST):
 • 90 płynów od acetonu do ksenonu
 • wilgotne powietrze
 • słona woda
 • ciecze termiczne mające zastosowanie w słonecznych elektrowniach cieplnych
 • ciecze i mieszanki cieczy ORC
 • płyny dwufazowe
 • mieszaniny binarne:
  • amoniak / woda
  • bromek litu / woda
 • paliwa:
  • węgiel (zawiera bazę danych wartości kalorycznych)
  • olej
  • gaz ziemny
  • określone przez użytkownika, np. drewno

Architektura oprogramowania i interfejsu

 • integracja z istniejącą infrastrukturą oprogramowania i programami użytkownika dzięki architekturze oprogramowania opartej na obiekcie
 • rozbudowa biblioteki komponentów o komponenty zdefiniowane przez użytkownika
 • łatwa wymiana danych z MS Excel
 • narzędzia analizy błędów z identyfikacją przyczyn
 • pomoc techniczna online, która szczegółowo wyjaśni funkcje fizyczne wszystkich elementów konstrukcyjnych
 • przykładowe układy dla wszystkich komponentów i różnych typów elektrowni

Dlaczego EBSILON®Professional?

Koncepcja wykorzystania

EBSILON może być z łatwością wykorzystany do nowych projektów, choć jego silną stroną w porównaniu do konkurencji jest zdolność do odzwierciedlania i optymalizacji istniejących procesów. Wszystkie komponenty mają tryb identyfikacji, który wyodrębnia krzywe korekty z danych pomiarowych, wydajność może być również odzwierciedlona w wielomianach wielowymiarowych.

Stopień szczegółowości jest prawie nieograniczony, co umożliwia rozszerzenie EBSILON z narzędzia do analizy i planowania do systemu monitorowania procesu online, tak jak ma to miejsce w przypadku systemu SR::EPOS (EPOS = EBSILON Process Optimization System) . Potężne interfejsy EBSILON pozwalają wykorzystać obliczenia w innych procesach poza inżynierią np. wysyłkę elektryczności, optymalizację strony i floty itp.

Inne produkty są adresowane jedynie do inżynierów projektowych i o ile można wykonywać z ich pomocą wstępne koncepcje projektowe, to jeśli chodzi o odzwierciedlenie rzeczywistości wiele naszych partnerów mówi, że możliwości są dużo uboższe i ograniczone w porównaniu do EBSILON.

GUI / UX

EBSILON oferuje zdecydowanie bardziej stabilny standardowy graficzny wyświetlacz, który ma dużą elastyczność i pozwala na wyświetlanie każdego szczegółu obliczeniowego na arkuszu danych. Istnieje również wiele opcji dalszego dostosowania przez użytkownika – ukrywanie warstwy wyświetlania, kolor, import grafiki lub obiektów.

EBSILON posiada łatwą w użyciu funkcję HTML export, która tworzy interaktywne wykresy bilansu energii (dane na żywo lub wszystkie strumienie i komponenty), które można udostępniać osobom, które nie korzystają z oprogramowania, lub w celu ukrycia know-how firmy.

Oprogramowanie innych producentów, w przeciwieństwie do EBSILON, ma kilka drobnych cech utrudniających płynną pracę, np. konieczność przełączania między trybami rysowania i konfiguracji, co w EBSILON’nie jest możliwe do wykonania w jednym widoku i dużo szybciej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rysowania skomplikowanych modeli i/lub rysowania nowych modeli.

W innych rozwiązaniach strumienie posiadają jedynie numery, co utrudnia ich identyfikację przy dużych projektach, w EBSILON mogą mieć zarówno numery jaki kombinację numerów z nazwami typu „rurociąg pary przegrzanej KKS nr 000.000.001).

W przypadku podania zbyt dużej ilości danych do obliczeń, naddeterminacji parametrów, gdzie indziej bardzo ciężkie jest znalezienie informacji skąd dana pochodzi, ze względu na różne ustawienia „flow priority”. W EBSILON jest to pokazywane przy próbie symulacji w jasny i przejrzysty sposób.

Elastyczność pracy

W przypadku EBSILON można mieć kilka wersji programu na jednym komputerze, co ułatwia pracowanie z modelami w momencie update’u oprogramowania. Płynne przejście między wersjami niezaburzone brakiem możliwości symulacji do czasu update’u do nowego oprogramowania.

Dokumentacja i opis

EBSILON jest całkowicie przejrzysty fizycznie, wszystkie komponenty są dobrze udokumentowane, a ich fizyczne równania przedstawione w dokumentacji. Na zachowanie częściowego obciążenia można wpływać i wyrażać je łatwo i indywidualnie. Dokumentacja innych programów to raczej koncepcje “czarnej skrzynki”, która daje użytkownikowi szybkie odpowiedzi, bez zrozumienia, co dzieje się w tle.

EBSILON oblicza się bardzo szybko i dobrze się konwerguje, ponieważ musi wykonać setki obliczeń w kilka sekund w ramach internetowego systemu optymalizacji SR::EPOS. Inne narzędzia są znacznie wolniejsze. Może to być znaczące, jeśli chodzi o badania istotnych parametrów lub roczne obliczenia wydajności dla instalacji słonecznych i hybrydowych (np. z danymi DNI na godzinę, to prawie 9000 symulacji).

Aktualność i upgrade’y

Zespół EBSILON ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie częstych wydań, wsparcia za pomocą łatek, szybkiego czasu reakcji na pytania wsparcia i komunikacji rynkowej poprzez regularne spotkania grup użytkowników. STEAG Energy Services, wydawca EBSILON, ma doświadczony zespół programistów, którzy pracują razem od wielu lat. Rozwój wspierany jest przez współpracę m.in. z Politechniką w Darmstadt w Niemczech oraz z firmami eksperckimi i wyższymi uczelniami, w tym takimi jak DLR Niemcy dla technologii CSP, ENEXSA GmbH, Austria, dla układów gazowo-parowych, cyklu Rankine’a i zaawansowanych technologii w energetyce. Wielu certyfikowanych partnerów dostarcza dla środowiska EBSILON dane dotyczące materiałow, urządzeń, formuł.

Kompatybilność z systemem operacyjnym – W przeciwieństwie do innych rozwiązań, EBSILON działa natywnie w Windows 8 i 10 i 64-bitowych wersjach systemu Windows. Wsteczna kompatybilność zapewniona jest do Windows 7 lub XP dla wersji 13.

EBSILON, od wersji 12, zawiera nowy reaktor Gibbsa (składnik 134), który oblicza równowagowy skład dla wszystkich reakcji chemicznych pomiędzy składnikami wchodzących strumieni przez zminimalizowanie energii swobodnej Gibbsa reagentów i produktów reakcji. Reaktor Gibbsa w programie EBSILON jest oparty na oprogramowaniu NASA “Równowaga chemiczna i aplikacje” (CEA, Chemical Equilibrium and Applications) i uwzględnia około 2300 składników chemicznych.

EBSILON może importować i aktualizować starsze modele do najnowszej wersji i umożliwia zapisywanie modeli w starszych wersjach, jeśli zajdzie taka potrzeba.

EBSILON rozszerzony został wraz z wersją 13 i 14, o elementy posiadające pojemność cieplną i możliwość modelowania zmian w czasie. Jest to unikalne rozwiązanie pozwalające symulować rozruchy, odstawienia i zmiany obciążeń kotła, ale też innych form produkcji energii.

Wsparcie EBSILON działa bez zarzutów, szybko i sprawnie, wskazówki otrzymane przez użytkowników są szybko implementowane w nastepnych update’ach i wersjach programu. Możliwość pomocy zarówno w języku niemiecki i angielskim jak i w języku natywnym.

Szybkość i jakość obliczeń

EBSILON używa solwera równoległego z szybką konwergencją i powtarzalnymi wynikami, może korzystać z wielu rdzeni i procesorów na komputerach PC lub serwerów. Inne rozwiązania, w modelach z pętlami strukturalnymi, generują problemy konwergencji, których nie ma w EBSILONie. W EBSILONie równolegle pracujący solver nie ma z tym problemu. Jednocześnie za oprogramowaniem EBSILON przemawia fakt, że rozmiar modelu nie ma ograniczeń, czas obliczeń nie wydłuża się znacznie.

EBSILON pozwala na grupowanie komponentów w podmodelach (tzw. Makrach), które zapewniają większą przejrzystość w arkuszu przepływu i umożliwiają lepszą kontrolę obliczeń (łatwe włączanie / wyłączanie całych grup, indywidualne, przed- i po-procesowe). Oferuje też właściwą dla danego komponentu identyfikację błędu i analizę na wyświetlaczu graficznym wraz z dodatkowymi narzędziami (diagramy dla ogólnej zbieżności i kontrolera konwergencji, wykres zmian) dla dalszej analizy. Funkcje te ułatwiają diagnozowanie błędów symulacji i pokazują czas potrzebny na ich uzyskanie działającego nowego modelu oraz otrzymania oczekiwanych wyników.

W oprogramowaniu konkurencyjnym, w przeciwieństwie do EBSILON, kod analizy prowadzi do błędów zaokrąglenia oraz niepożądanego szumu numerycznego, który może generować błędy obliczeniowe. Dla badziej skomplikowanych modeli poziom błędów bywa ponad tysiąc razy większy niż w przypadku EBSILON.

EBSILON oferuje bardzo dużo opcji dostosowania do powykonawczego oraz aktualnego stanu instalacji. Istnieje bardzo dobra metoda dopasowania elementów do stanu zużycia poprzez wielowymiarowe linie charakterystyczne, wielomiany i EbsScript (Język skryptowy oparty na języku Pascal).

Biblioteka dla energetyki opartej na gazie

Obecna wersja 6.3 wydania EBSILON ENEXSA Gas Turbine Library (biblioteka turbin gazowych) zawiera ponad 800 modeli, które wszystkie zostały zatwierdzone przez producentów i dostawców. Wszystkie zestawy danych ENEXSA zawierają krzywe korekty niepełnego obciążenia. Edycja danych jest ułatwiona (kopiowanie do / wklejanie z Excel), a wszystkie krzywe są wyświetlane w oknach, aby podświetlić i zapobiec wprowadzaniu błędnych danych. Zestawy danych ENEXSA są stale utrzymywane i weryfikowane we współpracy ze sprzedawcami sprzętu.

Rozszerzenie do Microsoft Excel

Interfejs EBSILON programu Excel zapewnia dodatkową wiarygodność (np. wolna sekwencja zmiennych, przypadki obliczeń w wierszach lub kolumnach, komunikaty o błędach i ostrzeżenia wyświetlane jako komentarze w komórce, prosty układ ustawiania tabeli zmiennych przez kopiowanie/wklejanie z GUI tak, że nie ma potrzeby wyszukiwania); ma minimalną interakcję z Excel, co pozwala na łatwą zmianę nazwy lub kopiowanie arkuszy interfejsu.

Licencja sieciowa

STEAG nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za licencję sieciową, dzięki czemu można udostępniać swoje licencje EBSILON wśród wielu współpracowników na zasadzie “kto chce, ten używa“. W przeciwieństwie do innych rozwiązań nie potrzeba co jakiś czas łączyć się z serwerem, żeby przedłużyć licencję, stąd licencja offline jest rzeczywistą licencją offline. Szybka zdalna instalacja w porozumieniu z użytkownikiem EBSILON oraz, w przypadku wybrania utrzymania, późniejsza automatyczna aktualizacja w ogromnym stopniu ułatwia korzystanie z oprogramowania.

Modelowanie wymiany ciepła w kotle

EBSILON określa konkretne komponenty do modelowania wymiany ciepła na skutek promieniowania w kotłach parowych wraz z młynami węglowymi i modelowaniem ciepła na poziomie rur. Oprócz różnych opcji modelowania konwekcyjnych powierzchni wymiany ciepła w projektowaniu, zawiera pojedyncze elementy do modelowania dupleksowych wymienników ciepła, rur żebrowanych i powierzchni wymiany ciepła o wysokiej temperaturze, które posiadają znaczny udział promieniowania w wymianie ciepła. Od wersji 13 EBSILON sukcesywnie zyskuje komponenty, gdzie liczona jest pojemność cieplna, stąd wygrzewanie czy studzenie kotła, czy też modelowanie zmian obciążenia, staje się wyjątkowo dokładne.

Integracja innych narzędzi i/lub obliczeń

EBSILON wyróżnia się przede wszystkim tym, że ma swój własny zaawansowany język programowania, EbsScript, ze składnią Pascala, który pozwala użytkownikowi realizować niestandardowe obliczenia, automatyzować zadania modelowania, wywoływać zewnętrzne programy, wywoływać parametry elementów. Zdefiniowane przez użytkownika modele komponentów mogą być programowane za pomocą EbsScript lub komponentu 65, który łączy się z biblioteką DLL skompilowaną w wybranym przez użytkownika języku programowania. Zawiera interpreter Python, który pozwala na wykonanie kodu i skryptów Python w obrębie EbsScript. Właściwości materiału dla dowolnego płynu można dodać za pomocą współczynników dla standardowych wielomianów, pakiety zewnętrzne mogą też być połączone jako biblioteki DLL przez użytkownika. EBSILON zawiera biblioteki danych właściwości termodynamicznych NIST REFPROP i CoolProp.

Silniki gazowe i wysokoprężne

Zawiera komponent biblioteki silników gazowych i wysokoprężnych opracowany we współpracy m.in. z OEM (Wärtsilä). Od v13 zawiera ikonę silnika tłokowego (komponent 153) oraz opcjonalną bibliotekę danych dotyczących wydajności silników głównych producentów OEM takich jak Jenbacher, Wärtsilä, MAN i inni. Ten dedykowany komponent umożliwia użytkownikom tworzenie kompletnych modeli CHP z pełną integracją wielu źródeł ciepła typowego silnika posuwisto-zwrotnego.

Pozostałe wyróżniki i informacje

Model wieży chłodniczej może dostosowywać prędkość wiatru i generować dane równania Merkel.

Od wersji v13 zawiera nową ikonę klimatyzatora chłodniczego (komponent 152), która wykorzystuje krzywe do modelowania z cechami charakterystycznymi projektu i stanu instalacji.

Zapewnia bardzo dokładne krzywe i EbsScript do dopasowania wyposażenia dodatkowego.

Zawiera metodę HEI do opisu kondensatorów, w wersji 10

EBSILON zapewnia typ strumienia termicznego z predefiniowanymi ustawieniami dla olejów termicznych, stopionych sól, glikolu, etc. Użytkownik może wprowadzić własne dane płynów za pomocą wielomianów dla określonego ciepła, gęstości, lepkości, entalpii i entropii.

W przypadku modelowania organicznego cyklu Rankina – standardowe, podstawowe oprogramowanie EBSILON zawiera komponenty pakietu NIST RefProp-Property.

Dzięki dodatkowemu pakietowi EbsSolar można szczegółowo modelować kolektory do ogniskowania liniowego (typu parabolicznego i typu Fresnela) oraz odbiorniki wieży słonecznej. Już standardowa wersja EBSILON zawiera uproszczony model komponentu dla pól słonecznych.

Cena i Rabaty

Cena użytkowania środowiska EBSILON jest relatywnie niewysoka. Pierwszy powód to stała licencja, która działa, nawet jeśli nie wnosi się opłaty rocznej za utrzymanie, co nie jest zalecane przez nas, ale nadal możliwe. Opłata za utrzymanie wynosi 10% (z wyjątkiem GTLib, gdzie jest to 20%) ceny katalogowej i obejmuje aktualizacje do nowszej wersji oraz wsparcie hotline przez doświadczonych inżynierów z zakresu analizy i optymalizacji instalacji. EBSILON posiada też zdecydowanie większą elastyczność jeśli chodzi o dobór zakresu oprogramowania. Inne rozwiązania są droższe niż EBSILON i nie oferują wieczystej licencji, która nadal działa, nawet jeśli nie płaci się rocznego utrzymania. Każda zakupiona licencja EBSILON jest wieczysta i będzie działać niezależnie od tego, czy wykupione zostanie opcjonalne utrzymanie oprogramowania.

Rozwiązania biznesowe tego typu oprogramowania posiadają wersje ograniczone za mniejszą cenę, EBSILON ogranicza projekt ilością połączeń rurowych, inni zaś np. mocą. Ograniczenie mocą np. w przypadku projektów OZE może być krytyczne, jako że ilość energii pochodzącej od słońca jest bardzo duża. Tak samo nie da się modelować dużych obiektów „na szybko” celem sprawdzenia rozwiązań wariantowych.

Przykłady demo zastosowania EBSILON®Professional

Produkty dla Energetyki zawodowej bazujące na EBSILON®Professional

SR::EPOS

Oprogramowanie EBSILON®Professional jest podstawą do systemu SR::EPOS umożliwiającego zarządzanie sprawnością i optymalizację pracy bloku. SR::EPOS to system oferujący kompleksowe rozwiązanie do analizy i optymalizacji jakości procesu

SR::BCM

EBSILON®Professional służy również jako baza dla rozwiązania optymalizującego zdmuchiwacze sadzy – SR::BCM. Rozwiązanie, które stabilizuje parametry pary świeżej, zachowując równolegle wymagane parametry czyszczenia.