PiT Video & PiT Indicator

STEAG Energy Services GmbH & STEAG Powitec GmbH

STEAG Energy Services GmbH przejęło firmę Powitec. Stąd wszystkie produkty sprzedawane dotychczas pod marką Powitec są sprzedawane obecnie pod marką STEAG. Flextek, jako przedstawiciel STEAG Energy Services GmbH w Polsce, w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za produkty sprzedane pod marką Powitec i świadczy doradztwo techniczne w tym zakresie. Adres siedziby firmy zmienił się na:

STEAG Energy Services GmbH
Rüttenscheider Straße 1-3
45128 Essen

PiT Video

Kamera wideo do ciągłego podglądu płomienia, wykonana w technologii gwarantującej wysoką niezawodność, bezpieczeństwo pracy niezależnie od warunków w piecu, z możliwością rozbudowy do bardziej zaawansowanych produktów (budowa modułowa) – PiT Indicator (termografia), PiT Predictor (predykcja wolnego wapna) i do PiT Navigator (optymalizator procesu produkcji).

Zalety:

 • pogląd płomienia umożliwia szybką reakcję na zmiany
 • możliwość obserwacji szlaki na ustniku palnika

Charakterystyka:

 • wytrzymała budowa
 • elektronika w endoskopie jest chroniona przed przegrzaniem
 • chłodzenie powietrzem lub wodą
 • kontrola mediów chłodzących
 • wysoka sprawność
 • budowa modułowa

PiT Indicator

Inteligentna termografia do wskazań temperatury wewnątrz pieca i obserwacji procesu, bazująca na specjalnym oprogramowaniu umożliwiającym przedstawienie procesu w najbardziej czytelny i łatwy do analizy sposób. Istnieje możliwość rozbudowy termografii do układu predykcji wolnego wapna, umożliwiającego bezpieczną pracę we właściwym zakresie FCaO przy zdecydowanym spadku kosztów pracy instalacji.

Zalety:

 • obserwacja zmiany kształtu płomienia i profili temperatur w czasie umożliwia aktywne zarządzanie płomieniem
 • wysoka jakość obrazu
 • ochrona przed refrakcją (zdecydowanie zmniejszenie błędnych odczytów temperatury w porównaniu z innymi systemami)
 • szybka adaptacja do zmian parametrów paliwa

Charakterystyka:

 • polilinie – trend zmian temperatury
 • kamera w technologii RGB – wysoka precyzja
 • adaptatywny elektroniczny filtr pyłu – czytelny widok
 • elementy bezpieczeństwa – wysoka dyspozycyjność
 • dowolnie definiowalne regiony i punkty pomiaru
 • wyjście do DCS (rozproszonego systemu sterowania) / systemów ekspertowych / intranet
 • możliwość rozbudowy do PiT Predictor i PiT Navigator

PiT Indicator SideView

System bliźniaczy z systemem PiT Indicator, jednak ze względu na swój kąt montażu, dający nowe możliwości obserwacji i opisu procesu spalania. Rozwiązanie to polecamy w przypadku spalania dużych ilości paliw alternatywnych na głównym palniku.

Zalety (dodatkowo w stosunku do PiT Indicator):

 • dokładna chronologiczna informacja o wielkości i pozycji płomienia jak również o miejscu zapłonu
 • możliwość zwiększenia udziału paliw alternatywnych ze względu na większą obserwowalność procesu
 • szybsza reakcja przy zmianie paliw na zmianę ich palności i kaloryczności

Charakterystyka (dodatkowo w stosunku do PiT Indicator):

 • możliwość współpracy z kamerą zamontowaną frontalnie, co w efekcie daje bardzo dobry obraz i możliwość kontroli procesu spalania.

PiT Indicator SideView jest, jak cała gama produktów STEAG Energy Services GmbH, elementem modułowym, w tym przypadku z możliwością rozbudowy do PiT Predictor i PiT Navigator