Wieże chłodnicze

Oferujemy Państwu kompletne systemy do wież chłodniczych i układów kondycjonowania gazów i spalin VarioCool® firmy Lechler GmbH. Zakres dostawy z reguły obejmuje stację pomp i regulacji, lance dyszowe wraz z dyszami oraz wymaganym osprzętem (węże ciśnieniowe, kolektory, zawory, etc.). Firma Lechler definiuje również wymaganą drogę odparowania lub temperaturę na wyjściu w zależności od ilości wtryskiwanej wody, w celu optymalizacji całego procesu oraz dostosowania chłodzenia do wymagań instalacji. Doradzamy Państwu najlepsze rozwiązanie i proponujemy z reguły kilka rozwiązań w zależności od planowanego budżetu, jak również projekty modułowe, tj. z możliwością rozszerzenia w przyszłości. Firma Lechler posiada referencje liczące setki instalacji chłodzenia gazów i spalin na całym świecie, w tym kilkanaście na terenie Polski.

Kwestionariusz chłodzenia gazów

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami systemów chłodzenia

Systemy VarioCool®
Stacje pomp & lance

Rodzaje dysz stosowanych w systemach VarioCool®

Dysze VarioJet® Dysze Laval Dysze z przepływem powrotnym

Systemy VarioCool®

Informacje ogólne

VarioCool® to systemy rozpylania używane w instalacjach chłodzenia i kondycjonowania gazów, mokrego oraz półsuchego odsiarczania spalin, metodami magnezowymi, amoniakalnymi i innymi. Systemy składające się ze stacji pomp i regulacji, lanc, układu podawania i układów sterowania wraz z inkorporacją w istniejący układ sterowania instalacją i rozruchem.

Dysze stosowane w takich układach to dysze jednoczynnikowe VarioJet®, dwuczynnikowe Laval (o naddźwiękowym rozpylaniu cieczy przy pomocy sprężonego powietrza) oraz dysze z przepływem powrotnym.

Zakres dostawy

Odpowiadając na potrzeby rynku oferujemy Państwu zakres dostaw od samych lanc dyszowych do kompletnych układów wraz ze stacją pomp i regulacji, oprogramowaniem sterującym lub wytycznymi do sterowania, wszystko od jednego dostawcy. Główne zalety rozwiązań Lechler:

 • projekt lanc i wybór dysz dostosowany do konkretnej instalacji, dobrany przez ekspertów Lechler
 • kompletne systemy kondycjonowania i chłodzenia gazów, składające się z lanc, akcesoriów, stacji pomp i regulacji, łącznie z oddaniem do użytkowania i rozruchem
 • rozruch i oddanie do użytku przeprowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem
 • pewne dostawy części zamiennych do dowolnych instalacji na całym świecie
 • serwis i umowy bezpośredniego nadzoru
 • zoptymalizowane zużycie energii
 • krótkie terminy oddania do użytkowania
 • wysoka niezawodność i bezpieczeństwo pracy

Stacje pomp VarioCool® & lance dyszowe

Stacje pomp i regulacji VarioCool®

Oferujemy Państwu pełne, wstępnie zmontowane  i sprawdzone stacje pomp i regulacji ze zdefiniowanym zakresem pracy, które są zaprojektowane specjalnie do oferowanych przez nas lanc i dysz oraz stoją w zgodności z warunkami w miejscu instalacji (warunki powierzchniowe, parametry wody, powietrza sprężonego, etc.).

Stosowane przez firmę Lechler podzespoły to elementy, który sprawdziły się podczas długich i wymagających zastosowań. Dzięki zgodności charakterystyki wszystkich elementów dostajecie Państwo, wraz z lancami i dyszami, kompletny, dobrze współpracujący system wtrysku.

Oferujemy Państwu pomoc w rozruchu i szkolenie operatorów instalacji przez doświadczonych pracowników firmy Lechler.

 

Lance dyszowe

Lance dyszowe Lechler oferowane są w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach, dostosowanych do potrzeb klienta, montowanych dysz i specyfiki procesu w którym są stosowane. Budowa lanc zapewnia właściwe rozpylanie medium i pewną pracę instalacji.

Wytrzymała konstrukcja w wysokich gatunków stali szlachetnej gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i dużą żytowność. W zależności od specyfiki procesu wykorzystywane są różne materiały:

 • stal szlachetna
 • stal szlachetna wysokotemperaturowa (żaroodporna)
 • specjalne stale szlachetne jak Hastelloy, Inconel, itp.
 • inne specjalne stopy odpowiadające warunkom pracy

Jako elementy opcjonalne w wykonaniu lanc stosowane są m.in.:

 • rury osłonowe z przyłączem powietrza osłonowego w przypadku zastosowań w wysokich temperaturach, gazach reakcyjnych i wysokich zapyleniach gazu
 • króćce montażowe z przyłączem kołnierzowym do przyspawania w wieżach chłodniczych, kanałach spalin, gazów, itp.
 • kołnierze szybkomontażowe (Kołnierz Klinowy Lechler)
 • kompensatory do wyrównania zmieny długość lancy przy zmianie temperatury
 • lance z możliwością regulacji głębokości instalacji
 • prowadznice, ucha do łańcuchów, etc.
 • zestaw akcesoriów do przyłączenia medium wykonane zgodnie z wymaganiami lanc i dysz (m.in. szybkozłączki, zawory kulowe i węże wysokociśnieniowe)

Rodzaje dysz stosowanych w systemach VarioCool®

1. Dysze VarioJet®

Dysze, poprzez swoje nowatorską konstrukcję, pozwalają na osiągnięcie szerokiego stoka rozpyłowego już przy samym ustniku dyszy, charakteryzującego się równomiernym rozkładem cieczy jak również generowaniem bardzo drobnych kropel przy niskim zużyciu powietrza.

 • niskie zużycie powietrza sprężonego
 • duży kąt rozpyłu

Dane techniczne:

 • kąt rozpyłu 60st.
 • stopień regulacji ≥ 12 : 1
 • typowe ciśnienie pracy
 • ciecz – 1-9 bar
 • powietrze rozpyłowe – 1-6 bar

Zasada działania:

Ciecz podawana jest osiowo poprzez kanał dolotowy, po dotarciu do konca stożka jest po nim rozprowadzana w postaci cienkiej warstwy (1). Ta cienka warstwa cieczy, po dotarciu do krawędzi oderwania jest rozdrabniana do bardzo drobnych kropel przy pomocy medium rozpyłowego o postaci gazu (2). Powstająca w ten sposób mieszanina gaz-ciecz (3) natrafia na specjalnie wyprofilowane nawierty w ustniku dyszy (4).

Przykłady zastosowania:

Chłodzenie gazu w średniej i dużej wielkości wieżach chłodzących jak również w kanałach chłodzących.

  

2. Dysze Laval

Dysze Laval, ze względu na duże przekroje poprzeczne, pozwalają na rozpylenie cieczy o wysokich lepkościach i/lub zawierających cząstki stałe. Rozpylenie i formowanie stożka rozpyłowego następuję przy prędkościach ponaddźwiekowych.

 • bardzo drobne rozpylenie
 • duży stopień regulacji
 • duże przekroje poprzeczne

Dane techniczne:

 • kąt rozpyłu 15st.
 • stopień regulacji ≥ 20 : 1 (częściowo 40 : 1)
 • typowe ciśnienia pracy
  • ciecz – 1-5 bar
  • powietrze rozpyłowe – 1-5 bar
 • możliwość wykonania z materiałów ceramicznych w przypadku wyjątkowo abrazyjnych cieczy jak mleczko wapienne

Zasada działania:

W komorze mieszania wewnątrz dyszy z gazu/powietrza (1) i cieczy (2) wytworzona zostaje mieszanina dwufazowa (3). Poprzez specjalne wyprofilowanie ustnika dyszy mieszanina ta zostaje przyspieszona do prędkości ponaddźwiękowych (4). W efekcie osiągnięte zostaje bardzo dobre rozdrobnienie cieczy (bardzo małe krople) przy jednoczesnym szerokim stopniu regulacji.

Zmiana stosunku powietrze/woda umożliwia zmianę wielkości kropli lub zmianę spektrum kropel w bardzo szerokim zakresie. Dzieki dużym przekrojom poprzecznym możliwa jest atomizacja cieczy o wysokiej lepkości lub o zawartości cząstek stałych. Wybór własciwego materiału zmniejsza zużycie, również w przypadku cieczy wysokoabrazyjnych.

Przykłady zastosowania:

 • chłodzenie gazów w małych i średnich wieżach chodniczych, jak również w kanałach chłodzących
 • wtrysk mleczka wapiennego w instalacjach odsiarczania spalin
 • wtrysk wody o wysokiej zawartości fazy stałej
 • wtrysk wody amoniakalnej lub roztworu mocznika w instalacjach DeNOx – odazotowania spalin (SCR/SNCR)

  

3. Dysze z przepływem powrotnym

Ciecz w tego typu dyszach rozpylana jest w postaci pustego stożka. Stopień regulacji jest znacznie większy niż przy innych dyszach jednoczynnikowych.

 • brak potrzeby użycia powietrza rozpyłowego
 • mniejsze koszty pracy

Dane techniczne:

 • kąt rozpyłu 90st., 60st., 45st.
 • stopień regulacji ≥ 10 : 1
 • typowe ciśnienie pracy
 • ciecz – 30 bar

Zasada działania:

Dysze z przepływem powrotnym Lechler rozpylają ciecze w postaci pustego stożka (1). Niezależnie od ilości rozpylanej cieczy, jest ona podawana do dyszy z jednakowym wysokim ciśnieniem (2). Regulacja odbywa się poprzez stopień otwarcia zaworu na linii powrotnej (3), zawór ten reguluje ilość cieczy zawracanej z powrotem do zbiornika. Maksymalną ilośc atomizowanej cieczy uzyskuje się poprzez zamknięcie zaworu powrotnego. W całym zakresie regulacji uzyskiwany jest symetryczny, równy stożek rozpyłowy.

Specjalne głowice dyszowe

Rozpylane medium można podzielić na maksimum 6 dysz, znajdujących się w głowicy dyszowej, co da w efekcie jeszcze lepsze rozdrobnienie fazy ciekłej (mniejsze krople) niż w przypadku dyszy pojedynczej. Dzięki dużemu kątowi rozpyłu, ok 120°, możliwe jest wykorzystanie produktu w wieżach chłodniczych o dużej średnicy przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości potrzebnych lanc. Rozwiązanie to proponujemy również w przypadku modernizacji istniejących wież chłodniczych.

Przykłady zastosowania:

Chłodzenie gazów w średnich i dużych wieżach chłodniczych.