Chłodzenie awaryjne i pozostałe

Chłodzenie awaryjne

Jednym z czynników bezpieczeństwa jest zapewnienie właściwej temperatury w absorberze w przypadku awarii instalacji odsiarczania. Zbyt ciepłe spaliny mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie instalacji, które może wiązać się z koniecznością generalnego remontu absorbera.

Doświadczenie Lechler w temacie rozpylania gwarantuje dobranie właściwego produktu dla zadanych parametrów pracy.

Mycie powierzchni wlotu do absorbera

Jednym z zastosowań dysz w instalacjach odsiarczania spalin jest mycie wlotów do absorbera. Proces ten realizowany jest poprzez płaskostrumieniowe dysze. Właściwy dobór dyszy i geometria rozmieszczenia zapewniają skuteczne mycie powierzchni kanału wlotowego.