SR::SPC ML – Predykcja Machine Learning

Dlaczego Detekcja Anomalii?

STEAG Energy Services GmbH wprowadził do swojej oferty moduł SR::SPC ML czyli moduł analizy anomalii z uczeniem maszynowym. Jest to komplementarne rozwiązanie dla modułu SR::SPC, tworzące razem pełny, hybrydowy, układ predykcyjnego zarządzania i predykcyjnego utrzymania ruchu.

SR::SPC to zdefiniowane przez naszych specjalistów kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które opisują konkretne elementy instalacji i z wysoką precyzją informują o wszelkich możliwych zmianach lub potencjalnych awariach.

Jednakże istnieje wiele parametrów nie ujętych w KPI, wiązałoby się to z koniecznością wykonania wskaźników dla każdego elementu instalacji, co prowadzi za sobą zwiększone koszty inwestycyjne, przedłuża proces implementacji i nie zawsze jest potrzebne.

Istnieje zatem potrzeba analizy większości parametrów procesowych, tak by wychwycić ewentualne niepokojące zmiany. Rozwiązaniem jest zastosowanie Detekcji Anomalii, SR::SPC ML, swoistego “odcisku palca” instalacji

Zasada działania

 • SR::SPC ML analizuje zachowania się kilku tysięcy parametrów pracy instalacji
 • Następuje automatyczne generowanie wskaźników efektywności KPI, bez konkretnej wiedzy eksperckiej
 • Umożliwia utworzenie KPI dla każdego mierzalnego parametru wraz z informacją, czy wartość odpowiada warunkom pracy czy nie
 • Wzory widocznych zmierzonych wartości są przypisywane do błędów w zakładzie
 • Żadna niepokojąca zmiana parametrów nie przejdzie niezauważona, bowiem utworzone są KPI dla wszystkich pomiarów
 • Zastosowanie Detekcji Anomalii zmniejsza nakłady inwestycyjne i wkład pracy systemu analityki predykcyjnej
 • W przypadku kiedy po pewnym czasie okaże się, że któryś z elementów instalacji sprawia więcej problemów firma STEAG może dla niego stworzyć dodatkowy osobny KPI w module SR::SPC

Przykład implementacji SR::SPC ML

Informacje o jednostce wytwórczej:

 • 234 KKS (z grup HH, HT, HLA, HLB, HN, HS, EB, HQ, HU, SA, HF, BB)
 • pomiary parametrów spalin
 • 5 lat danych, co 10 minut, 1/2009 – 12/2013
 • 350MWel
 • węgiel kamieny
 • kocioł przepływowy

niebieski – zachowanie normalne
fioletowy – anomalia

Porównanie podejścia “Eksperckiego KPI” z “Big Data”

Dlaczego warto stosować obydwa moduły, SR::SPC i SR::SPC ML, jednocześnie

Porównanie metod predykcji

ZALETY OGRANICZENIA
EKSPERCKIE KPI – SR::SPC
 • Predefiniowana KPI dla konkretnego parametru pozwala na wysoką czułość analizy
 • Wysokie wymagania inżynieryjne
 • Ryzyko pominięcia anomalii
SMART DATA – SR::SPC ML
 • Minimalne wymagania konfiguracji w celu znalezienia rozwiązania
 • Zmniejszenie ryzyka pominięcia anomalii
 • Wymagane więcej danych
 • Zmniejszona czułość w stosunku do podejścia eksperckiego

Przyszłość Analizy Predykcyjnej

 • Przyszłe rozwiązania będą wymagały łączenia Eksperckiego KPI (SR::SPC) z podejściem Smart Data (SR::SPC ML)
 • Opcjonalne wsparcie inżynieryjne przez grupę ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie dla danego układu wspomoże personel w ocenie wyników
 • Takie działanie zwiększy dyspozycyjność instalacji i zmniejszy właściwe zużycie paliw
 • Współdziałanie w celu znajdowania anomalii i określania kluczowych wskaźników jakościowych KPI powoduje lepszą wymianę wiedzy i doświadczenia

SR::SPC

Więcej o produkcie SR::SPC – module do tworzenia KPI, kluczowych wskaźników jakościowych

Zobacz więcej o SR::SPC