Odazotowanie VarioClean® heSNCR

SNCR - odazotowanie spalin metodą niekatalityczną

SNCR – to selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu (Selective Non-Catalytic Reduction), polega na usunięciu tlenków azotu NOx przy pomocy reakcji chemicznej z reagentami. Reagent w postaci cieczy podawany jest poprzez dysze rozpyłowe do miejsca, gdzie istnieje optymalna temperatura do redukcji NOx (w cementowniach zazwyczaj jest to komora wzniosu, katalizator, rzadziej zimny koniec pieca). Metoda ta jest tańsza od metody katalitycznej, ponieważ koszt zużycia reagentu jest zdecydowanie mniejszy od kosztów wymiany katalizatora, dodatkowo, koszty inwestycyjne są również zdecydowanie niższe.

Zobacz więcej o dyszach używanych w instalacjach heSNCR

Dysze dla DeNOx

VarioClean® heSNCR – informacje

VarioClean® heSNCR (ang. high-efficiency) to wysokosprawny układ odazotowania spalin metodami wtórnymi, czyli wtryskiem reagentu do komory wzniosu lub kalcynatora. Dopasowanie układu heSNCR odznacza nie tylko optymalizację ilości wtryskiwanego reagentu, ale również dobranie odpowiednich parametrów pracy do zmieniającego się paliwa, szybkości zmiany paliwa, charakteru i reologii przepływu i wielu innych czynników. Sterowanie przy pomocy oprogramowania bazującego na sieciach neuronowych gwarantuje wysoką elastyczność na proces produkcji.

Układ odazotowania spalin minimalizujący zużycie reagentu  (średnio od 15% do 30% mniej niż firmy konkurencyjne!), dokładność pracy instalacji na poziomie 1% (wahania między założoną wartością a efektem, w porównaniu do ok. 10-15% firm konkurencyjnych), możliwość odazotowania z poziomu powyżej 1000 mg/Nm3 do poniżej 200 mg/Nm3, minimalny unos amoniaku (unos równoznaczny jest ze efektywnym i całkowitym zużyciem reagentu). Proponujemy również zastosowanie układu optymalizującego piec, co powoduje zmniejszenie pierwotnych NOx, a tym samym zmniejszenie potrzebnego zużycia reagentu. Stąd pełny układ odazotowania spalin (polecany m.in. w przypadku wysokich wartości surowych NOx) składa się z dwóch metod:

Metody pierwtone – obniżenie NOx za pomocą optymalizacji pracy pieca

Więcej o metodach pierwotnych – PIT Navigator piec

Metody wtórne – obniżenie NOx za pomocą instalacji wtrysku wody amoniakalnej lub roztworu mocznika – heSNCR

Systemy heSNCR dedykowane dla odazotowania spalin w cementowniach są efektem kooperacji STEAG Energy Sevices GmbH, specjalisty w dziedzinie oprogramowania z firmą Lechler GmbH, specjalistą w tematyce rozpylania mediów. W obecnej formie efektem współpracy jest modułowy system odazotowania spalin, dający możliwość rozbudowy w przyszłości we względu na zmianę limitów emisji.

Dlaczego heSNCR?

Koszty – Układy odazotowania spalin często są układami generującymi koszty, zarówno po stronie sprężonego powietrza, prądu jak i zużycia reagentu. System heSNCR minimalizuje te koszty i jest obecnie najbardziej wydajnym układem na świecie.

Gwarancje – STEAG Energy Services GmbH daje gwarancje na poziomy emisji zarówno NOx jak i unosu NH3. Na poziomach bardzo niskich, gwarantujących Państwu zarówno bezpieczną pracę jak i niskie koszty utrzymania instalacji (tj. szybszą amortyzację)

Elastyczność i Adaptatywność – układ heSNCR jest układem, gdzie pomiar parametrów procesowych dokonywany jest on-line, czyli w czasie rzeczywistym i do tego układ się dostosowywuje. W efekcie jest to równoznaczne z wysoką elastycznością pracy układu odazotowania, czyli bezpieczną pracą poniżej limitów w przypadku kiedy będą podawane inne paliwa, zmieni się recepta klinkieru czy zostaną wymienione pewne elementy instalacji. Układ się dostosuje do nowych warunków i będzie dalej pracował zgodnie z założeniami.

Sterowanie – układ jest sterowany temperaturą, dużo układów jedynie mierzy temperaturę, natomiast sterowane są wartością NOx na kominie, układ heSNCR sterowany jest wynikami trójwymiarowej analizy temperatury i parametrów procesowych Online-CFD w czasie rzeczywistym.

 

Zalety i charakterystyka heSNCR

Zalety rozwiązania heSNCR

 • utrzymanie limitów emisji NOx nawet dla przypadków wysokich wartości surowych NOx (referencja – zejście z ponad 1000 mg/Nm3 do poniżej 200 mg/Nm3, przy minimalnym unosie)
 • brak konieczności budowy instalacji SCR
 • dotrzymywane gwarancje zużycia / unosu NH3 (unos NH3 jest równoznaczny ze zużyciem reagentu)
 • najniższe obecnie na świecie zużycie reagentu i wartości unosu
 • szybka amortyzacja inwestycji
 • wysokiej jakości urządzenia gwarantujące bezpieczną i bezawaryjną pracę
 • możliwość robudowy o optymalizator produkcji klinkieru PiT Navigator, poprawiający zarówno sam produkt jak i zmniejszający wartości NOx (do ok. 150mg/Nm3 mniej)
 • układ gwarantujący bezpieczną pracę w przypadku wymiany/konserwacji/przeglądu do 20% lanc
 • układ dostosowany do pracy w dużym zapyleniu
 • układ analizujący narosty w układzie odazotowania i jednocześnie je minimalizujący
 • układ skrojony na potrzeby instalacji
 • układ modułowy, z możliwością rozbudowy w przyszłości ze względu na zmianę limitów emisyjnych

Charakterystyka (oprogramowanie):

 • adaptatywne i samouczące się oprogramowanie, ciągła dynamiczna optymalizacja poprzez autarkiczną naukę, co umożliwia zaoszczędzenie czasu na manualną adaptację układu do zmian procesowych
 • autonomiczne rozpoznawanie procesu w zakresie podanych granic, ciągła praca nad optymalizacją procesu odazotowania
 • wewnętrzna predykcja przyszłych parametrów takich jak NOx, temperatura, powstawanie narostów – przygotowanie układu na zmiany w procesie umożliwia dokładną i szybką reakcję
 • Online-CFD® – ciągły opis rozkładu temperatury, dzielący komorę wzniosu na wiele małych elementów przestrzennych
 • ciągła kalkulacja właściwej ilości oraz głębokości wtrysku reagentu, obliczająca obecne i przyszłe poziomy NOx, O2, temperatury, szybkości powstawania osadów i unos NH3
 • układ regulujący nie tylko ilość podawanego reagentu w każdej z lanc, ale również wielkość podawanej przez tą lancę kropli – optymalizacja zużycia reagentu