PiT Navigator – spalarnie

PiT Navigator - spalarnie odpadów

System optymalizacujący pracę układu spalania firmy STEAG Energy Services GmbH, bazujący na sieciach neuronowych. Efektem pracy optymalizatora jest zmniejszenie emisji NOx, CO, poprawa atmosfery przyściennej (zmniejszenie korozji niskoemisyjnej), zwiększenie sprawności kotła, zmniejszenie zużycia paliwa podtrzymującego spalanie, poprzez oprogramowanie sterujące stosunkiem powietrze/paliwo. Produkt modułowy, możliwość rozbudowy innych produktów do PiT Navigator.

Zalety (w zależności od indywidualnych celów):

 • zwiększenie możliwości spalania 3-7% (przy takim samym lub niższym poziomie emisji)
 • zmniejszenie wahań parametrów pary do mniej niż +/- 2%
 • zdecydowane zmniejszenie zużycia paliwa podtrzymującego proces spalania
 • do 70% mniej CO
 • zwiększenie homogeniczności spalania w warstwach materiału
 • szybkie dostosowanie układu do zmian kaloryczności wsadu
 • ciągły proces samonauczania
 • łatwe dopasowanie układu do potrzebnych celów
 • do 99% w pełni automatyczna optymalizacja spalania

Charakterystyka:

 • kamery rapidowe i/lub czujniki termiczne obserwujące proces spalania i, poprzez opatentowany układ rozpoznawania procesu, znajdujące specyficzne właściwości podczas zapłonu, spalania, gaszenia, temperatury, miejsca i emisji
 • dane procesowe z systemu kontroli procesu korelowane w sposób ciągły, poprzez oprogramowanie bazujące na sieciach neuronowych, z danymi optycznymi i akustycznymi
 • samouczące, adaptatywne oprogramowanie bazujące na sieciach neuronowych, które dostosowuje się do różnych stanów procesu
 • integracja fachowej wiedzy i doświadczenia z samonauczaniem
 • prosta w obsłudze zmiana celów optymalizacyjnych bez potrzeby programowania na nowo czy też ingerencji w istniejące oprogramowanie
 • szybki montaż (2 do 3 tygodni z tego 5 do 10 dni współpracy z klientem)
 • dzień i noc, 24 godziny, 7 dni w tygodniu zamknięty układ regulacji optymalizujący i regulujący m.in. stosunek powietrze/paliwo