Modelowanie numeryczne CFD

Modelowanie CFD to bardzo mocne narzędzie pozwalające z dużą dokładnością obliczyć wiele procesów przemysłowych. Dzięki obliczeniom numerycznym można przybliżyć charakterystykę procesu, wpływ elementów konstrukcyjnych, reakcji chemicznych i pozostałych parametrów na proces, można również policzyć stan instalacji przemysłowej, jej zachowanie podczas zmiennych warunków pogodowych, etc.

Flextek, wraz ze swoim partnerem – Clean Energy Revolution, oferuje Państwu usługi modelowania numerycznego CFD dla wielu gałęzi przemysłu. Nasze bogate doświadczenie przemysłowe, oraz praca naukowa związana z tą tematyką pozwala zapewnić odpowiednią jakość naszej oferty. W naszej ofercie możemy wyróżnić trzy główne działy:

Modelowanie procesów przemysłowych

Ten dział ma zastosowanie w przypadku kiedy projektowana jest instalacja przemysłowa, związana z przepływem, zmianą temperatur, reakcją chemiczną, spalaniem, etc. Modelowanie CFD pozwala w krótkim czasie, z dużą dokładnością, przewidzieć rzeczywiste zachowanie się instalacji, bez konieczności dużych późniejszych poprawek na “żywym organiźmie”. Pozwala to na oszczędności w czasie przy projektowaniu, jak również obniżenie kosztów inwestycyjnych, uniknięcie późniejszych problemów z przebudową, itd.

Numeryczna optymalizacja procesów

Istnieje wiele instalacji przemysłowych, które nie działają poprawnie, tj. zgodnie z pierwotnymi założeniami. Przyczyną takiego stanu rzeczy z reguły jest błędny lub niedoskonały projekt lub zmiana parametrów pracy instalacji podyktowana warunkami procesu. W obydwu przypadkach istnieje potrzeba poprawy funkcjonowania instalacji. Aby uniknąć dużych i kosztownych zmian, wymagających prac budowlanych, czasu, etc. warto uprzednio sprawdzić czy proponowane zmiany mają sens z punktu widzenia amortyzacji kosztów. Zespół Flextek i CER, posiadający szerokie doświadczenie nabyte w prawdziwym przemyśle, jest w stanie zaproponować zmiany oraz pokazać ich stosowność wdrożenia.

Modelowanie konstrukcji i budynków

Oferujemy Państwu modelowanie CFD konstrukcji przemysłowych i budynków, pozwalające stwierdzić wytrzymałość danej konstrukcji, czy to planowanej, czy istniejącej. Dla istniejących konstrukcji jesteśmy w stanie pokazać stopień zużycia budynku, jego możliwe zachowania przy silnych wiatrach czy też określić wpływ rozbudowy instalacji.