PiT Predictor

PiT Predictor - predykcja wolnego wapna

Do predykcji wolnego wapna oferujemy Państwu produkt firmy STEAG Energy Services GmbH (wcześniej STEAG Powitec) – PiT Predictor. Jest to układ oprogramowania sprzężony z termografią firmy STEAG Energy Services GmbH i ew. innymi urządzeniami pomiarowymi jak np. skaner płaszcza pieca czy inne pomiary temperatury. Firma STEAG daje gwarancję na dokładność predykcji względem pomiarów laboratoryjnych.

Układ pozwala na wczesne wykrywanie zmian w procesie dzięki informacjom on-line parametrów procesowych takich jak NOx, C3S i wolne wapno (FCaO).

Zalety:

  • dokładne przewidywanie parametrów takich jak NOx, C3S, wolne wapno, dokładność przewidywań obecnie najbardziej dokładna na świecie
  • wczesne wykrywanie zmian procesowych w trybie on-line
  • zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych (niespełniających norm)
  • oszczędność energii
  • stabilizacja procesu

Właściwości:

  • ciągły pomiar przewidywań najważniejszych parametrów procesowych
  • samouczące, adaptacyjne oprogramowanie bazujące na sieciach neuronowych
  • integracja dodatkowych informacji o procesie, tam, gdzie to potrzebne
  • wysoka dyspozycyjność, zwiększenie bezpieczeństwa pracy
  • element modułowy – możliwość rozbudowy do PiT Navigator

Zdjęcia