EBSILON®Professional

Zaawansowane narzędzie do planowania, modelowania i modernizacji bloku i obiegu wodno-parowego

Flextek - reseller oprogramowania Ebsilon®Professional

Jesteśmy oficjalnym licencjonowanym resellerem oprogramowania Ebsilon®Professional. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania informacji o programie, przygotowania oferty, szkoleń, etc.

Kontakt

 

  • Istnieje możliwość przetestowania komercyjnej wersji Ebsilon®Professional przez okres 30 dni
  • Atrakcyjne warunki cenowe dla wyższych uczelni
  • Możliwość przeprowadzenia szkolenia z preferowanego zakresu i tematu, szeroka pomoc w ramach hotline

EBSILON®Professional – charakterystyka

Ebsilon®Professional jest właściwym wyborem jeśli chcesz:

 • koncentrować się na prawdziwych problemach w swoim zakładzie i nie martwić się o interfejsy, niestabilne oprogramowanie, nieudokumentowane i nierzetelne zbieżności.
 • by Twoje pomysły i wymagania zostały wysłuchane i ocenione jako część przyszłego rozwoju wybranego przez Ciebie narzędzia (np. proponując komponenty, które mają zostać włączone do katalogu Ebsilon)
 • szybko znaleźć odstępstwa od normy i ich istotę, przy pomocy wygodnego narzędzia, wyposażonego w bogatą dokumentację i bibliotekę danych (od tabel pary wodnej do złożonych pętli kontrolnych)
 • zawsze dysponować profesjonalnym wsparciem, którego potrzebujesz: Nasi doświadczeni eksperci, w ramach umowy serwisowej , udzielają odpowiedzi na infolinii i przeanalizują Twoje modele z Tobą lub zapewniają szybkie i skuteczne konsultacje
 • kompilować jeden model dla wszystkich rodzajów obliczeń termodynamicznych, od szybkich wersji roboczych po zaawansowane modele online częściowego obciążenia kotła
 • upewnić się, że rozwiązujesz znaczące problemy, jeśli takie występują, a także znajdować małe odchylenia, bowiem na koniec dnia każda pomoc jest ważna!

Tutorial - język angielski

Intuicyjna obsługa

 • łatwy w obsłudze, szeroko konfigurowalny interfejs graficzny użytkownika, oparty na systemie Windows
 • mapowanie topologii obiektu z elementami instalacji wraz z przepływami mediów
 • konfigurowalny wyświetlacz komponentów i konfigurowalna struktura
 • konfigurowalne przez użytkownika skróty klawiszowe
 • języki operacyjne: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, turecki i chiński

Rzetelne wyniki według bezpiecznej konwergencji

 • Rzetelne wyniki według bezpiecznej konwergencji
 • wysoce wydajny moduł obliczeniowy
 • szybki algorytm, wykonujący symulację 1100 elementów i 1400 rur w czasie 2,5 s
 • schematy konwergencji i konfigurowalne zachowania iteracji

Prezentacja wyników i analizy

 • centra wartości i interaktywne pola w obszarze roboczym modelowania
 • standardowe i zdefiniowane przez użytkownika raporty w MS Excel
 • model wyjściowy w formacie HTML do prezentacji wyników w przeglądarce internetowej
 • wykresy stanu: Q,s; h,s; T,s; log(p) h; H,xi itp.
 • wykresy konwergencji i kontroli
 • szablony wykresów zdefiniowanych przez użytkownika w MS Excel

Obszerna biblioteka komponentów

 • Komponenty do wszystkich rodzajów procesów termicznych w elektrowniach:  gazowo-parowych, węglowych, elektrociepłowniach, elektrowniach skoncentrowanej energii słonecznej, typu ORC, geotermicznych, zakładach odsalania i elektrowniach jądrowych
 • dostosowanie wydajności częściowego obciążenia do parametrów i właściwości użytkowych
 • podzespoły i makra zdefiniowane przez użytkownika
 • rozległa i konfigurowalna biblioteka turbin gazowych zawierająca modele turbin gazowych na podstawie danych producenta
 • nieustanne utrzymywanie i stały rozwój we współpracy z partnerami takimi jak Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR), VTU Austria i TU Darmstadt

Rozbudowane biblioteki materiałów

 • woda i para wodna (IAPWS-IF97)
 • biblioteka REFPROP (NIST):
 • 90 płynów od acetonu do ksenonu
 • wilgotne powietrze
 • słona woda
 • ciecze termiczne mające zastosowanie w słonecznych elektrowniach cieplnych
 • ciecze i mieszanki cieczy ORC
 • płyny dwufazowe
 • mieszaniny binarne:
  • amoniak / woda
  • bromek litu / woda
 • paliwa:
  • węgiel (zawiera bazę danych wartości kalorycznych)
  • olej
  • gaz ziemny
  • określone przez użytkownika, np. drewno

Architektura oprogramowania i interfejsu

 • integracja z istniejącą infrastrukturą oprogramowania i programami użytkownika dzięki architekturze oprogramowania opartej na obiekcie
 • rozbudowa biblioteki komponentów o komponenty zdefiniowane przez użytkownika
 • łatwa wymiana danych z MS Excel
 • narzędzia analizy błędów z identyfikacją przyczyn
 • pomoc techniczna online, która szczegółowo wyjaśni funkcje fizyczne wszystkich elementów konstrukcyjnych
 • przykładowe układy dla wszystkich komponentów i różnych typów elektrowni

Dodatkowe moduły

Dodatkowe moduły rozszerzają funkcjonalność systemu EBSILON®Professional i wspierają pracę inżynierską dzięki wiedzy naszych ekspertów.

 • EbsBoiler – komponenty do szczegółowego mapowania technologii geometrii kotłów
 • EbsSolar – komponenty do szczegółowego mapowania technologii kolektorów słonecznych elektrociepłowni
 • EbsScript – język skryptowy EBSILON®Professional oparty na Pascalu
 • EbsOpen – integracja w infrastrukturze, symulacja “co by było gdyby”
 • ENEXSA-GTLib – biblioteka turbin gazowych oparta na danych producentów turbin gazowych
 • ENEXSA-GMLib – biblioteka silników gazowych oparta na danych producentów silników
 • EbsOptimize – zintegrowany optymalizator na podstawie algorytmu genetycznego
 • EbsValidate – walidacja danych zgodnie z normą VDI 2048
 • EbsHTML – możliwość eksportu danych z systemu EBSILON®Professional do formatu HTML
EbsBoiler

EbsBoiler – kocioł w każdym detalu

EbsBoiler zawiera komponenty służące do modelowania geometrii kotła. Mapuj realistyczny kocioł, modeluj określone rodzaje kotłów i określaj poziom zanieczyszczenia poszczególnych powierzchni grzewczych.

Elementy konstrukcyjne EbsBoiler:

– strefa spalin,
– strefa spalania,
– podstawowy obszar ogrzewania,
– wtórny obszar ogrzewania.

EbsSolar

EbsSolar – czyli jak wyliczyć słońce

EbsSolar zawiera komponenty służące do szczegółowego projektowania pola słonecznego, dzięki czemu jest odpowiedni do porównań terenu i technologii, jak również do rocznych obliczeń wydajności, w tym magazynowania termicznego. Biblioteka materiałów obejmuje typowe nośniki wymiany ciepła, takie jak olej termiczny, stopione sole i woda / para.

Elementy EbsSolar:

– kolektor słoneczny (paraboliczne rynny / liniowe typu Fresnela),
– głowica rozprowadzająca,
– głowica zbierająca.

ENEXSA-GTLib

ENEXSA-GTLib – biblioteka turbiny gazowej

ENEXSA-GTLib, biblioteka opracowana przez firmę ENEXSA GmbH, stanowi integralny składnik pakietu EBSILON. zawiera modele turbin gazowych na podstawie danych producenta.
Turbiny gazowe renomowanych producentów, w tym m.in.:

– Siemens,
– MAN,
– Alstom,
– Solar Turbines,
– General Electric,
– Hitachi,
– Rolls Royce,
– Centrax.

Producenci turbin w momencie opracowania nowego produktu, w większości przypadków sami zgłaszają się do STEAG i/lub ENEXSA, żeby umieścić nowy typ turbiny na liście. Niezależnie od tego eksperci STEAG monitorują rynek turbin gazowych.

EbsOptimize

EbsOptimize – zoptymalizowana konstrukcja

EbsOptimize automatyzuje żmudne poszukiwania maksymalnych parametrów wydajności systemu, optymalizując parametry docelowe z różnymi parametrami wejściowymi.

– Dowolnie konfigurowalne parametry docelowe i wejściowe
– Algorytm genetyczny
– Wykorzystywany jako funkcja EbsScript

EbsValidate

EbsValidate – walidacja danych w trybie offline 

EbsValidate oblicza statystycznie najbardziej prawdopodobny stan systemu poprzez poprawę wartości pomiarowych na zbędnych stacjach pomiarowych w taki sposób, że wszystkie składowe równania są spełnione, a suma błędów kwadratowych wartości pomiarowych została zminimalizowana.

– Wykorzystany do kontroli odbiorczych i identyfikacji nieprawidłowości w elementach konstrukcyjnych i systemie pomiarowym;
– zintegrowana szybka walidacja i walidacja zgodnie z normą VDI 2048.

EbsHTML

EbsHTML – model systemu w formacie HTML

Z EbsHTML można wyprowadzać obwody systemu, w tym wyniki symulacji, do formatu HTML. Wyniki symulacji dla podzespołów i rurociągów są wyświetlane w okienku podpowiedzi, gdy najedzie się na nie myszką. Użytkownicy mogą swobodnie decydować o tym, które wyniki są wyświetlane.

– wyświetlanie we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych;
– model HTML pokazuje różne scenariusze obciążenia i makra;
– odpowiedni do prezentacji u klientów, którzy nie posiadają licencji EBSILON®Professional

EbsOpen

EbsOpen – integracja w infrastrukturze oprogramowania

EbsOpen jest kompleksową biblioteką klasy COM, która oferuje dostęp do wszystkich aplikacji, modeli i danych składowych. Sprawia to, iż EbsOpen jest potężnym narzędziem do pełnego zakresu obliczeń, od symulacji, walidacji i scenariuszy „co by było, gdyby”, do badań parametrów i automatycznej rekalkulacji w ramach działania elektrowni.

 • Ponad 200 klas i 3500 metod i właściwości.
 • Biblioteka ta jest odpowiednia do integracji wszystkich popularnych środowisk automatyki i programowania, takich jak Visual Studio.net lub środowiska VBA dla produktów MS Office.

Dlaczego EBSILON®Professional?

Lista wyróżników programu EBSILON

 • Oferuje stabilny standardowy graficzny wyświetlacz, który ma dużą elastyczność i pozwala na wyświetlanie każdego szczegółu obliczeniowego na arkuszu danych. Istnieje również wiele opcji na dalsze korekty przez użytkownika (ukrywanie warstwy wyświetlania, kolor, import grafiki lub obiektów);
 • Ma łatwą w użyciu funkcję HTML expo, która tworzy interaktywne wykresy bilansu energii (dane na żywo lub wszystkie strumienie i komponenty), które można udostępniać osobom, które nie korzystają z oprogramowania
 • Oferuje oprogramowanie lub licencje sieciowe oparte na kluczach sprzętowych bez dodatkowych kosztów.
 • Oferuje wielojęzyczny GUI (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, chiński, turecki)
 • Używa solwera równoległego z szybką konwergencją i powtarzalnymi wynikami, może korzystać z wielu rdzeni i procesorów na komputerach PC lub serwerów
 • Nie powoduje, przy obliczanie nacisku, w modelach z pętlami strukturalnymi, problemów konwergencji; równolegle pracujący solver nie ma z tym problemu.
 • Rozmiar modelu nie ma ograniczeń.
 • Pozwala na grupowanie komponentów w podmodelach (tzw. Makrach), które zapewniają większą przejrzystość w arkuszu przepływu i umożliwiają lepszą kontrolę obliczeń (łatwe włączanie / wyłączanie całych grup, indywidualne, przed- i po-procesowe)
 • Oferuje właściwą dla danego komponentu identyfikację błędu i analizę na wyświetlaczu graficznym wraz z dodatkowymi narzędziami (diagramy dla
  ogólnej zbieżności i kontrolera konwergencji, wykres zmian) dla dalszej analizy. Funkcje te ułatwiają diagnozowanie błędów symulacji i pokazują czas potrzebny na ich uzyskanie działającego nowego modelu oraz otrzymania oczekiwanych wyników.
 • Kod analizy nie prowadzi do błędów zaokrąglenia oraz szumu numerycznego.
 • Oferuje bardzo dużo opcji dostosowania do “jak zbudowany” lub aktualny / zużyty poprzez wielowymiarowe linie charakterystyczne, wielomiany i EbsScript (Język skryptowy oparty na języku Pascal)
 • Makra nie prowadzą do problemu konwergencji (numerycznej oscylacji), pętle kontrolne są widoczne w na arkuszu przepływu, odporne i
  łatwe do debugowania (za pomocą wykresów konwergencji) w rzadkich przypadkach z problemami związanymi z konwergencją.
 • Interfejs Ebsilon programu Excel zapewnia dodatkową wiarygodność (np. wolna sekwencja zmiennych, przypadki obliczeń w wierszach lub kolumnach, komunikaty o błędach i ostrzeżenia wyświetlane jako komentarze w komórce, prosty układ ustawiania tabeli zmiennych przez kopiowanie/wklejanie z GUI tak, że nie ma potrzeby wyszukiwania); ma minimalną interakcję z Excel, co pozwala na łatwą zmianę nazwy lub kopiowanie arkuszy interfejsu.
 • Zawiera interpreter Python, który pozwala na wykonanie kodu i skryptów Python w obrębie EbsScript.
 • Ma swój własny zaawansowany język programowania, EbsSript, ze składnią jak Pascal, który pozwala użytkownikowi realizować niestandardowe obliczenia, automatyzować zadania modelowania, wywoływać
  zewnętrzne programy, wywoływanie parametry elementów.
 • Obecna wersja 5.4 wydania EBSILON VTU Gas Turbine Library (biblioteka turbin gazowych) zawiera 683 modeli, które wszystkie zostały zatwierdzone przez producentów i dostawców. Wszystkie zestawy danych VTU zawierają krzywe korekty niepełnego obciążenia. Edycja danych jest ułatwiona (kopiowanie do / wklejanie z Excel), a wszystkie krzywe są wyświetlane w oknach, aby podświetlić i zapobiec wprowadzaniu błędnych danych. Zestawy danych VTU są stale utrzymywane i weryfikowane we współpracy ze sprzedawcami sprzętu.
 • Określa konkretne komponenty do modelowania wymiany ciepła na skutek promieniowania w kotłach parowych wraz z młynami węglowymi i modelowaniem ciepła na poziomie rur.
 • Zawiera komponent silnika gazowego / wysokoprężnego opracowany we współpracy z OEM (Wärtsilä). Od v13 zawiera ikonę silnika tłokowego (komponent 153) oraz opcjonalną bibliotekę danych dotyczących wydajności silników głównych producentów OEM takich jak Jenbacher,
  Wärtsilä i MAN. Ten dedykowany komponent umożliwia użytkownikom tworzenie kompletnych modeli CHP z pełną integracją wielu źródeł ciepła typowego silnika posuwisto-zwrotnego.
 • Oprócz różnych opcji modelowania konwekcyjnych powierzchni wymiany ciepła w projektowaniu, zawiera pojedyncze elementy do modelowania dupleksowych wymienników ciepła, rur żebrowanych i powierzchni wymiany ciepła o wysokiej temperaturze, które posiadają znaczny udział promieniowana w wymianie ciepła.
 • Model wieży chłodniczej może dostosowywać prędkość wiatru i generować dane równania Merkel.
 • Od wersji v13 zawiera nową ikonę klimatyzatora chłodniczego (komponent 152), która wykorzystuje krzywe do modelowania z cechami charakterystycznymi projektu i stanu instalacji.
 • Zapewnia bardzo dokładne krzywe i EbsScript do dopasowania wyposażenia dodatkowego.
 • Zawiera metodę HEI do opisu kondensatorów, w wersji 10
 • EBSILON zapewnia typ strumienia termicznego z predefiniowanymi ustawieniami dla olejów termicznych, stopionych sól, glikolu, etc. Użytkownik może wprowadzić własne dane płynów za pomocą wielomianów dla określonego ciepła, gęstości, lepkości, entalpii i entropii.
 • Zdefiniowane przez użytkownika modele komponentów mogą być programowane za pomocą EbsScript lub komponentu 65, który łączy się z biblioteką DLL skompilowaną w wybranym przez użytkownika języku programowania.
 • Właściwości materiału dla dowolnego płynu można dodać za pomocą współczynników dla standardowych wielomianów, lub pakiety zewnętrzne mogą być połączone jako DLL przez użytkownika
 • Zawiera bibliotekę danych właściwości termodynamicznych NIST REFPROP
 • Zawiera termodynamiczną bibliotekę danych właściwości CoolProp
 • EbsScript, wewnętrzny język skryptowy, pozwala na zdefiniowaną przez użytkownika kontrolę obliczeń dla poszczególnych komponentów i / lub na poziomie modelu. Utworzony przez użytkownika obiekt COM można również zintegrować z obliczeniami EBSILON za pośrednictwem EbsScript.
 • W przypadku modelowania organicznego cyklu Rankina – standardowe, podstawowe oprogramowanie EBSILON zawiera komponenty pakietu NIST RefProp-Property.
 • Dzięki dodatkowemu pakietowi EbsSolar można szczegółowo modelować kolektory do ogniskowania liniowego (typu parabolicznego i typu Fresnela) oraz odbiorniki wieży słonecznej. Już standardowa wersja EBSILON zawiera uproszczony model komponentu dla pól słonecznych.
 • Kompatybilność z systemem operacyjnym-  działa natywnie w Windows 8 i 10 i 64-bitowych wersjach systemu Windows.
 • EBSILON od wersji v12 zawiera nowy reaktor Gibbsa (składnik 134), który oblicza równowagowy skład dla wszystkich reakcji chemicznych pomiędzy składnikami wchodzących strumieni przez zminimalizowanie energii swobodnej Gibbsa reagentów i produktów reakcji. Reaktor Gibbsa w programie EBSILON jest oparty na oprogramowaniu NASA “Równowaga chemiczna i aplikacje” (CEA, Chemical Equilibrium and Applications) i uwzględnia około 2300 składników chemicznych.
 • EBSILON może importować i aktualizować starsze modele do najnowszej wersji i umożliwia zapisywanie modeli w starszych wersjach, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Zespół EBSILON ma udokumentowane osiągnięcia w zakresie częstych wydań, wsparcia za pomocą łatek, szybkiego czasu reakcji na pytania wsparcia i komunikacji rynkowej poprzez regularne spotkania grup użytkowników.Mamy doświadczony zespół programistów, którzy pracują razem od wielu lat. Rozwój wspierany jest przez współpracę m.in. z Politechniką w Darmstadt w Niemczech oraz z firmami eksperckimi, takimi jak DLR, Niemcy, dla technologii CSP i VTU Energy, Austria, dla układów gazowo-parowych, cyklu Rankine’a i zaawansowanych technologii w energetyce.

Przykłady demo zastosowania EBSILON®Professional

Produkty dla Energetyki zawodowej bazujące na EBSILON®Professional

SR::EPOS

Oprogramowanie EBSILON®Professional jest podstawą do systemu SR::EPOS umożliwiającego zarządzanie sprawnością i optymalizację pracy bloku. SR::EPOS to system oferujący kompleksowe rozwiązanie do analizy i optymalizacji jakości procesu

SR::BCM

EBSILON®Professional służy również jako baza dla rozwiązania optymalizującego zdmuchiwacze sadzy – SR::BCM. Rozwiązanie, które stabilizuje parametry pary świeżej, zachowując równolegle wymagane parametry czyszczenia.