Dysze pustostożkowe osiowe

znajdują zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest drobna atomizacja cieczy, np. chłodzenie czy kondycjonowanie gazów, procesy adsorpcji, odpylanie, zwilżanie, rozpylanie olejów czy nawilżanie powietrza.

  • drobne krople
  • małe wolne przekroje
  • maksymalny kąt rozpyłu: 90o

Dysze pustostożkowe odśrodkowe

znajdują zastosowanie we wszystkich procesach gdzie istnieje wyższe ryzyko zatykania dyszy, zapewniają bezpieczeństwo pracy instalacji mimo niesprzyjających parametrów rozpylanego medium, typowe zastosowania to instalacja nawilżania powietrza, procesy oczyszczania spalin i gazów, procesy ochrony środowiska

  • większe krople niż w przypadku dysz osiowych
  • duże wolne przekroje poprzeczne
  • szerokie kąty rozpyłu – do 130o
  • dysze samoczyszczące,
  • odporne na zatykanie
widok produktu —————————— seria kąt rozpyłu zakres przepływu [l/min @2bar] typy połączeń opis / aplikacje broszura
212 60o
80o
0.015 – 0.46 (@p=7bar) 1/4 BSPT
1/8 BSPP
dezynfekcja, nawilżanie powietrza, rozpylanie nad kiełkującymi roślinami, zwilżanie produktów, nawilżanie materiałów, rozpylanie olejów, absorpcja 2.5
214
216
dla 214:
60o
80o
dla 216:
60o
90o
dla 214:
0.08 – 0.32
dla 216:
0.40 – 8.50
dla 214:
1/8 BSPT
dla 216:
3/8 BSPT
chłodzenie i oczyszczanie powietrza i gazów, odpylanie, natrysk na filtry, suszenie rozpyłowe, usuwanie stanów przegrzania 2.6
2TR 80o 0.16 – 1.57 mocowanie przy pomocy nakrętki 3/8″ nawilżanie powietrza, chłodzenie i oczyszczanie gazów, odpylanie, natrysk na filtry; drobny, jednolity pusty stożek rozpyłowy 2.7
302 60o
80o
90o
130o
0.40 – 25.00 3/8 BSPP nawilżanie powietrza w myjkach powietrza, odpylanie, natrysk na filtry, odpienianie, chłodzenie; dysza odporna na zatykanie, bez zawirowywacza 2.8-2.9
2TR 90o 0.63 – 3.15 3/8 BSPP odpienianie, odpylanie, regulacja przepływu 2.8
302 z bagnetem 45o
60o
80o
90o
130o
0.40 – 3.15 łączenie na bagnet nawilżanie powietrza w myjkach powietrza, natrysk na filtry, odpienianie, chłodzenie; szybkie i pewne połączenie przy pomocy złącza bagnetowego, automatyczne ustawienie rozpylania, alternatywa ograniczająca czas wymiany w stosunku do dysz z gwintem 2.10
350 130o 0.63 – 3.15 3/8 BSPP lub szybkozłączka nawilżanie powietrza w myjkach powietrza, odpylanie, natrysk na filtry, odpienianie; bardzo dobra atomizacja z wąskim rozkładem kropel 2.11
304
306
307
90o
130o
5.60 – 33.50 1/2 BSPP
3/4 BSPP
instalacje przeciwpożarowe, ochrona zbiorników magazynowych, odpienianie; odporna na zatykanie, bez zawirowywacza 2.12
373
309
dla 373:
70o
80o
90o
dla 309:
90o
dla 373:
63.00 – 227.00
dla 309:
118.00 – 160.00
dla 373:
1 BSPP
1-1/4 BSPP
1-1/2 BSPP
dla 309:
1-1/4 BSPP
chłodzenie i oczyszczanie powietrza i gazów, odpylanie, chłodzenie wody obiegowej, zastosowania w chemicznej inżynierii procesowej, 309: tańsza alternatywa wykonana z polimerów 2.13