Energetyka

Oferujemy Państwu najlepsze możliwe rozwiązania dla energetyki. Nasza oferta to produkty, który pozwolą Państwu:

 • zwiększyć sprawność bloku
 • otrzymać z wyprzedzeniem informacje o mozliwych awariach i potrzebnych remontach
 • zwiększyć znacznie żywotność instalacji
 • zwiększyć żywotność układy zdmuchiwania sadzy przy jednoczesnej stabilizacji parametrów pary
 • zmniejszyć zużycie młynów (w szczególności młynów wentylatorowych)
 • zmniejszyć emisję pierwotnych NOx
 • zmniejszyć zużycie paliwa
 • zwiększyć stabilność pracy bloku i zmniejszyć bezwładność pracy przy zmianach obciążenia
 • określić moment przyszłego rozszczelnienia układu
 • zwiekszyć obserwowalność procesu
 • zmniejszyć ilość szlaki, niespalonego węgla w popiele, zawartość amoniaku w popiele
 • i inne

Blok i obieg wodno-parowy

Rozwiązania dla całego układu produkcji w tym dla obiegu wodno-parowego

Kocioł

Rozwiązania dla kotła, jego elementów, w tym systemy SNCR i optymalizacja zdmuchiwaczy sadzy

Odsiarczanie IOS

Rozwiązania dla instalacji odsiarczania spalin, w tym kompletne systemy dla instalacji półsuchych i dysze ceramiczne TwinAbsorb® dla instalacji mokrych

Energetyka wiatrowa

Systemy informatyczne do predykcyjnego zarządzania utrzymaniem ruchu, oraz optymalizacji pracy instalacji